Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä, jossa on edustettuna Turun ja Tallinnan opetustoimen johdot sekä hankkeen henkilöstö:
Projekti juhtrühma kuuluvad:

Aher Georg (koordinaattori, Safe and Active Schoolday Tallinna)
Aher Sirje (kouluttaja, Safe and Active Schoolday Tallinna)
Jalonen Timo (opetustoimenjohtaja, Turku, pj.)
Lokk Viivi (osastopäällikkö, Tallinna)
Marjamäki Taru (talousvastaava, Safe and Active Schoolday)
Oittinen Anu (projektipäällikkö, Safe and Active Schoolday)
Pajula Andres (opetustoimenjohtaja, Tallinna)
Palhus Sonja (projektikoordinaattori, Central Baltic Interreg IV A Programme)
Rinne Outi (perusopetuksen päällikkö, Turku)