Kallid vanemad!
Meie kool osaleb Kesk- Läänemere programmi Interreg IVA projektis „ Aktiivne ja turvaline koolipäev“.
Alates 2009. aasta lõpusttegutsevad Tallinna 45 kooli koos Turu linna 44 partnerkooliga innustunult õpilaste koolipäeva aegse vaba aja sisukamaks muutmisel. Õpilasi innustatakse aktiivselt ja sõbralikult omavahel suhtlema ja kaasatakse neid kooli igapäevaelu edendamisse. Projekti tegevused on suunatud 1.-9. klassi õpilastele.
Tallinnas juhib projekti Tallinna Haridusamet.
Projekti rahastavad EL Kesk-Läänemere programm INTERREG IV A 2007-2013 ja Tallinna Linnavalitsus
Meie koolis on moodustatud töörühm, kuhu kuuluvad Sirje Sepp, Lea Laus, Heli Täll. Varem juhtis töörühma Piret Laanesaar , nüüd juhib Külli Krämann. Iga kool sai projekti tegevusteks 3000 eurot 3 aasta jooksul. Töörühma liikmed otsustavad milliseid vahendeid soetada.
Meie tähtsamad tegevused 2011. aastal olid:
  • muutsime vahetunnid sisukamaks lauamängude ja kunstitarvetega. Projekti abil saadud vahenditest soetasime lauamängud, pliiatsid, paberid , footbagid ja seadsime sisse mängutoa.

vanemad3.jpg

Hea meelega veedavad lapsed vahetunde ja aega pärast kooli mängutoas lauamänge mängides, joonistades aktuaalsetel teemadel või värvides pilte. Kaunimad tööd pannakse kohe stendile üles.

  • Seadsime üles näituse pinnad.
Hetkel saab näha näitust meie lastest laulupeol.

  • Sisustasime lauatennise toa
vanemad4.jpg

Praegu on see meelispaik vanemate klasside õpilastele, kes veedavad siin vahetunde omavahel mõõtu võttes.

Värvisime garderoobides seinad. Esimesed seinamaalid valmisid eelmisel õppeaastal, viimased 2011 sügisel.

  • Kaasasime mängujuhid vahetundide elavdamiseks. Projekti käigus koolitati mängujuhtideks kaks meie kooli õpilast. Mängujuhid kutsuvad lapsi osalema põnevates mängudes. Algklasside lapsed ootavad juba mänguvahetunde. Mängimise tulemusena on rõõmu koolipäevas rohkem, laste omavahelised suhted paremad. Tublid mängujuhid sõidavad Soome Turu koolides projekti tegevusega tutvuma.
Mis on meie koolis projekti tulemusel muutunud?
Meil on
  • lauamängu- ja joonistamise tuba,
  • lauatennise ja koroona mängimise tuba,
  • näituse pinnad,
  • garderoobides on õpilaste seinamaalingud,
  • koolitatud mängujuhid ja mänguvahetunnid,
  • aktiivsemaks muutunud õpilased: teevad ettepanekuid koolielu huvitavaks muutmiseks, algatavad uusi kooskäimisi, trenne
Alustatud on patjade õmblemist lugemistoa tarvis. Lugemistuba sisustatakse mugavate ja pehmete patjadega, mida õmblevad tüdrukud ise tööõpetuseõpetaja juhendamisel. Oleme tellinud uued õpetlikud lauamängud ja erinevaid kunstitarbeid. Kavas on soetada veel muusikariistu.