7. jaanuaril 2010 käis Sirje Aher Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis, kus tutvustas kohalolnud õpetajatele projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“. Tutvustava ettekande lõpus tegid õpetajad ka rühmatööd, et välja selgitada viie erineva tsooni tegevusalad ja nendesse vajaminevad vahendid ning mõelda sellele, milliseid muudatusi tuleks koolikeskkonnas ja –korralduses teha, et vastav tsoon luua.

Tsoonid olid järgmised:

1. Meisterdamine ja askeldamine
Selles tsoonis saaks konstruktoreid ja puslesid kokku panna, voolida, voltida, joonistada, maalida, värvida, tegeleda käsitööga, enda välimust korrastada. Vahenditest on vaja Legosid, puslesid, kunstitarbeid, käsitöötarbeid, õpetavaid raamatuid/juhendeid, värvi ise raamatuid, peeglit.
Koolimajas tuleks see ala piirata, kas kergseinaga või põrandale joonistatud piiriga. Tuleb hankida vajalikud kapid, korvid, panipaigad, kus asju hoida ja lauad-toolid. Miks mitte riputada sinna tsooni üles kunstitöid, et luua meeleolu. Tsoonis peab korda kas õpetaja, kes on selles valdkonnas pädev või õpetust saanud gümnasistist mängujuht.

2. Muusika

Selles tsoonis saavad lapsed kuulata muusikat, vaadata videoid, tantsida, ringmänge mängida, karaoket laulda. Vahenditest on vaja telekat, makki, DVD-mängijat, CD-sid, DVD-sid, kõlareid, mikrofone, juhtmeid, diskopalli lakke, tantsumatti, ringmängude juhiseid, patju, kotttoole istumiseks, seinale näiteks sellel nädalal mõnes edetabelis olevate laulude nimekirja.
Koolimajas tuleks selle tsooni loomiseks leida väga sobiv paik, sest ala on lärmakas. Ideaalis oleks tegemist helikindla ruumiga või paikneks see ruum sellises piirkonnas koolis, kus sealt tulev lärm ei sega muid tegevusi. Tsooni on vaja ka pädevat vastutavat isikut, kelleks võiks olla asjalik gümnasist või peaks ära kutsuma reisisaatjad, kes võiks seda tööd teha.


3. Laua- ja muude mängude tsoon
Selles tsoonis toimuks tegevus, mis pole eriti lärmakas, aga siiski jutuga saadetud. Õpilased saavad siin mängida erinevaid lauamänge, koroonat, lauatennist, pehme palliga tennist, malet, kabet, rendžut, lahendada ristsõnu ja mõttemängud (Alhambra). Vaja ongi erinevaid mänge ja nende õpetusi, ristsõnu (küsida näiteks kirjastustelt vanu eksemplare) ning sporditarbeid.
Koolimajas tuleks sellele tsoonile leida üpris suur ala ja see peaks olema ka sellises kohas, kus sealt kostev jutuvada ei segaks teisi tegevusi. Hea oleks, kui saaks tsooni ka lukustada, et seal keegi omavoliliselt ja järelvalveta ei saaks käia (kui küsid luba, siis võib). Tsooni on vaja riiuleid ja korve, kus asju hoida, laudu, toole. Tsoon peaks olema turvaline, et keegi ei saaks midagi ära lõhkuda või millegi vastu ennast katki. kukkuda. Tsoonis peab olema n-ö valvur, kelleks võiks olla õpetaja või aktiivne õpilane. Selleks, et õpilased mänguhasardis tundi ei hilineks, võiks koolis olla kaks tunni kella, üks informeeriks, et kohe-kohe algab tund ja u 1 minuti pärast kõlab tunnikell ja siis peavad kõik klassis olema.


4. Õueala
Sügisel-kevadel saaks õuetsoonis turnida, ronida, pallimänge harrastada, liivakastis mängida, istumisnurgas värskes õhus olla, mahajoonistatud mänge luua ja mängida, koolipeenra eest hoolitseda. Talvel võiks korraliku külma korral olla jääväli, õpilased saavad kunstiõpetuses lumeskulptuure ja lumelinna teha. Vahenditest on vaja mänguväljakut, liivakasti ja –vorme, korvpallirõngaid, palle, minigolfi väljakut teisaldavate takistustega, kaigast ja palle, petanki, mölküt, hüppenööre, kriite, pinke, laudu, prügikaste, reklaamtulpasid, kus on õuemängude juhised, kastekanne, lillesibulaid, istikuid, aiakindaid ja aiatööriistu.
Kooli kahe majatiiva vahele saaks rajada aiaga piiratud ja otse koolimajast tuleva sissepääsuga õueala. Korda peaks ja juhendaks õpetaja või ette valmistatud gümnasist. Tähtis on see, et õueala korra eest vastutaks graafiku alusel iga klass näiteks ühe nädala kaupa, siis õpilased suhtuvad asjadesse ja õuekorda ka hoolsamalt. Võiks olla koolipäeva keskel I ja IV veerandil üks pikk vahetund (ca 1 tund), kus õpilased jõuavad sööma ja saavad ka õues olla.


5. Vaikus
Vaikuse tsoonis saab õpilane lugeda, õppida, mõttemänge mängida, ristsõnu lahendada. Vaja on riiuleid, laudu, toole, pehmet mööblit, patju, raamatuid, ajalehti, ajakirju, mänge, ristsõnu, seinale raamatute tutvustusi.
Vaikne tsoon peab asuma seal, kus raamatukogu ja eeldab seda, et seal ollakse väga tasa ja ka muud helid ei kostaks sinna. Piirata näiteks kergete ustega, luua meeleolu selliselt, et riiulid eraldaksid väikeseid sopikesi, kus saaks vaikselt üksi olla.


TJG projektijuht
Chris-Evelin Luik