Interreg IV A projekti "Aktiivne ja turvaline koolipäev" TEGEVUSKAVA
Tallinna 37. Keskkool 2011/2012 õppeaasta, jaan-mai
Nr
Tegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviijad
Oodatav tulemus

"Garderoobid

kauniks"

piltide maalimine
III veerandi
Kogu koolipere
Kavandid esitanud
Garderoobid
1
seintele
reeded

õpilased
kaunimaks

Lauamängude,

footbagi, lauajalgpalli

lauatennise, koroona

mängimine vahe-
III-IV veerand
Kogu koolipere
huvijuht
Mänguhimulised
2
tundidel ja pärast tunde


õpilased
õpilasedKoridorid kaunimaks,

Fotonäituste
III-IV veerand
Kogu koolipere
Kooli töörühm,
õpilastele enese-
3
korraldamine


õpilasesindus
väljendusvõimalusFilminäitamis-

vahetunnid-
III-IV veerand
1.-12. kl
õpilased, õpetajad,
Tegutsevad õpilased
4
pärastlõunad


kooli töörühmIII-IV veerand
Suured väikestele
hip-hop: teisip

9. kl ja 11. kl


hip-hop-i ja show-
showtants:
1.-5. kl
õpilased
Tegutsevad õpilased
5
tantsu treeningud
kolmap ja neljap
Joonistamine
III-IV veerand
Kogu koolipere
Huvijuht
Tegutsevad õpilased
6
vaikses nurgasLugemistoaLugemis- ja

sisustamine ja
III-IV veerand
Kogu koolipere
Õpetajad, õpilased
kuulamishimulised
7
kasutamineõpilased

"Ökoloogiline jala-
taaskasutus-
jälg", taaskasutus-
kunst: veebr
kunstiga tegelemine,

Kogu koolipere
Lea Rüüsak
Keskkonnateadlikud
8

mais

kooli töörühm
õpilased

Projektikoolide

külastamine ja

vastuvõtmine,
III-IV veerand
Koolide
Koolide töörühmad
Koostöö, kogemuste
9
seminaridel osalemine

töörühmad

vahetamine