2010/ 2011 õppeaasta 1.septembrist õpib meie koolis 701 õpilast ( 316 tüdrukut ja 385 poissi). Õpetajaid on 59
Klassikomplekte on I kooliastmes 9 208 õpilast
II kooliastmes 6 145 õpilast
III kooliastmes 7 160 õpilast
IV kooliastmes 7 189 õpilast
Septembri alguses jõudsid meie kooli minirambid, mis on pakkunud suurt tegutsemislusti põhikooliõpilastele. Seal sõidetakse nii rulade kui tõukeratastega. Sõidulusti jätkub vahetundides kui ka pärast tunde. Projektivahenditest on suure populaarsuse võitnud ka lauajalgpall ja õhuhoki.
12.oktoobril toimub projektivahendite (mängude ) tutvustus ja miniturniirid.
Liikumismängude päeva algklassidele valmistavad ette gümnaasiumi õpilased. Heaks abiliseks on „Vahetunnimängud kooliõues“.
Meie meeskonnaga on sel õppeaastal liitunud
Põhikooli huvijuht Reigo Tamm reigo.tamm(ät)kristiine.tln.edu.ee
Gümnaasiumi huvijuht Maarja Tinn maarja.tinn(ät)kristiine.tln.edu.ee
Klassiõpetaja Elina Krautman elina.krautman(ät)kristiine.tln.edu.ee
Kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja Karin Pärtel karin.partel(ät)kristiine.tln.edu.ee
Tegevus on hoogsalt alanud, aga tegevuskava jõuab 10.oktoobriks meie kodulehele, sest projektimeeskond täpsustab veel tegevusi, sihtgruppe ja kuupäevi.