Rahvusvaheline projekt ”Aktiivne ja turvaline koolipäev” aitas meil avastada vahetundide aja uut käsitlemist.
Tänu projektile said õpilased tutvuda paljude uute tegevustega, õpetajad said palju uusi kogemusi juurde, et laste vahetunde lõbusamaks ja turvalisemaks teha.
Selleks, et saavutatud säilitada ja aktiivselt kasutada, tuleb:
• Säilitada projekti raames saadud vahendeid. Selleks tuleb määrata vahendite eest vastutajaid ning kontrollida vähemalt kord aastas vahendite olemasolu ja korrasolekut.
• Vahetada klasside vahel neid vahendeid ja mänge, mis on klassiruumides hoiul.
• Koolitada mängujuhte põhikooli osa klassidest, et säilitada neid teadmisi ja tegevusi, mis viiakse porjekti raames koolitatud mängujuhtide abil.
• Viia läbi vähemalt kord veerandis RÕÕMUPÄEVAD, kus kogu kooli õpilased on kaasatud ühistegevusesse, nt õhupallide päev, lõbusate maskide päev, tantsupäev, kooli kaunistamise päev jne.
NOVEMBER, 2012. Muusikalektoorium "BEATLES". TMRG152.jpg
TMRG151.jpg
OKTOOBER, 2012. Rebastepidu. TMRG218.jpg
TMRG217.jpg
SEPTEMBER, 2012. Tervisepäev. TMRG214.jpg
TMRG213.jpg

TMRG216.jpg
TMRG215.jpg
Interreg IVA projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev” tegevuskava 2012/2013. õppeaastaks (esimene poolaasta)
JUUNI, 2012. Suvelaager. TMRG212.jpg
TMRG211.jpg
MAI, 2012. Muusikal TMRG210.jpg„Kärbse-Kärt“
TMRG209.jpg
APRILL, 2012. Laste festival "Kaleidoskoop". TMRG208.jpg
TMRG207.jpg


MÄRTS, 2012. Tervisepäev. TMRG206.JPG
TMRG205.JPG

VEEBRUAR, 2012. Veebruaris sai valmis teine töö mõttetahvliga. Küsimused puudutasid õpilaste tervist ja sportlikku eluviisi. Me tahame tuua esile mõned kõige populaarsemad vastused:
Laura on väga harva haige. Millised käitumisviisid võivad seda põhjustada?
Positiivsest mõtetest kõige sagedamini kõlasid järgmised mõtted:
 • Inimene peab end hoidma
 • Peab spordiga tegelema
 • Peab korralikult riidesse panema
 • Peab sööma tervislikult
Negatiivsetest mõtetest kõige sagedamini kõlasid järgmised mõtted:
 • Ta ei käi väljas
 • Ta on „botaanik”(st õpib liiga palju)
 • Tal ei ole sõpru
 • Tal on halb iseloom
Mida peab iga inimene tegema selleks, et olla harva haige ja mitte viiruseid põdeda?
Peab tervist hoidma, selleks võib
 • sporti teha,
 • tervislikult toituda,
 • ennast hoida.
 • ei tohi suitsetada ega alkoholi tarbida
 • peame sellest omavahel rääkima

JAANUAR, 2012. ME KUULAME MUUSIKAT JA JOONISTAME.
TMRG153.jpg

nterreg IVA projekti „Aktiivne ja turvaline koolipдev” tegevuskava 2011/2012.õppeaastaks (teine poolaasta)

DETSEMBER, 2011. Konkurss "VALGED JÕULUD".
TMRG150.jpg
Kutsume trenni!

TMRG127.JPG
NOVEMBER, 2011. Rebastepidu. TMRG131.jpg
TMRG130.jpg
OKTOOBER, 2011. Sügis aias ja vahetunnis. TMRG129.JPG
TMRG128.JPG
SEPTEMBER, 2011. Lustilik tervisepäev. TMRG126.jpg
TMRG125.jpg
Interreg IVA projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev” tegevuskava 2011/2012. õppeaastaks (esimene poolaasta)
AEG
TEGEVUS
LÄBIVIIJAD
SIHTRÜHM/osavõtjad
OODATAVAD TULEMUSED
August, 2011
Töörühma koosolek, 2011/2012 esimese poolaasta tegevuskava koostamine ja kinnitamine.
Svetlana Butkovskaja
projektigrupp
Projektimeeskond
On koostatud ja kinnitatud tegevuskava
August, 2011
Seminar „Aktiivne ja turvaline koolipäev”
Projektijuhid: G.Aher ja S.Aher
Svetlana Butkovskaja
Saadud on ülevaade projekti edaspidistest tegevustest ja ajakavast
September, 2011
Töö „Mõttetahvliga“
Projektigrupp
Põhikooli 5-9.kl. õpilased, õpetajad ja lapsevanemad
Saadud ülevaade sihtrühma arvamusest
September , 2011
Mängurõõmu päevad-õpime mängima projekti raames saadud mängudega; jätkuvad lõbusad vahetunnid ja muusikapausid.
Algklasside õpetajad, korrapidaja-õpetajad; juhendajad -õpilased
Põhikooli õpilased
Taastub ja areneb koostööoskus erinevate vanuserühmade vahel
September, 2011
Õhupallipäev-mängime õhupalli
Keh.kasv.õpetaja Olga Didõk+eesti keele õp.Olga Ivanova
1.-12.kl.õpilased
Uute tegevusvõimaluste pakkumine elavdab koolielu
September, 2011
Tervisepäev
Huvijuht
1.-12.kl. õpilased
Tervisliku eluviisi propageerimine viib õpilaste teadlikkuse tõstmiseni ning paneb neid pürgima tervisliku eluviisi pooldamisele
Oktoober, 2011
Sügis aias ja metsas-meisterdame looduslikest materjalidest
bioloogiaõpetaja
Põhikooli õpilased
Õpilaste tegevuse mitmekesistamine, tegevus õues ja parkides annavad võimaluse tutvuda meid ümbritseva loodusega ning hoolitseda looduse ja keskkonna eest
Oktoober, 2011
Sügis värvides –kooliseinad sügistesteks
Algkooli õpetajad, kunstiõpetajad , huvijuht
1.-12.klassid
Loovuse arendamine ja ümbritseva maailma ilu tundmaõppimine
Oktoober, 2011
Õpilaspiletipidu
Huvijuht
1.kl. klassijuhatajad
1.kl. õpilased
Õpilaste omaloomingulisuse ja aktiivsuse arendamine
Oktoober, 2011
Rebastepidu
Huvijuht
10. ja 11. kl. klassijuhatajad
Gümnaasiumi osa õpilased
Õpilaste omaloomingulisuse ja aktiivsuse arendamine
November, 2011
Eesti rahvakalendri tähtpäevad (mardi- ja kadripäev)
Maskide valmistamine
Mardisokkide moešou
Eesti keele õpetajad
1.-12.kl. õpilased
Tutvumine eesti rahva kultuuri ja kombetega läbi ühistegevuse ja koostöö eesti õppekeelega koolidega (TTG)
November, 2011
Talv on ukse ees-kaunistame kooliruume
1.-12.klasside õpetajad
1.-12.klasside õpilased
Õpilaste omaloomingulisuse ja aktiivsuse arendamine, positiivse keskkonna loomine, kodutunde kasvatamine
Detsember, 2011
Spordipäev
Huvijuht + keh.kasv.õpetajad
1.-12.klasside õpilased
Õpilaste füüsilise vormi arendamine.
Detsember, 2011
Jõulupidu
Huvijuht
1.12.kl. õpilased
Õpilaste omaloomingulisuse ja aktiivsuse arendamine,positiivse keskkonna loomine, kodutunde kasvatamine

MAI, 2011. Kontsert lastevanematele. 2tmrg.jpg

1tmrg.jpg

APRILL, 2011. Viimane koolikell.


28.JPG

29.JPG

MÄRTS, 2011. Laste festival "Kaleidoskoop".

2tmrg.jpg
25.jpg


VEEBRUAR, 2011.Lumeskulptuure konkurss. 6.JPG
3.JPG

Tervisepäev.


7.JPG9.JPG


JAANUAR, 2011. Töö jätkub.

TMRG508.JPG
TMRG509.JPG

Interreg IVA projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev” tegevuskava 2010/2011. õppeaastaks (teine poolaasta)
AEG
TEGEVUS
LÄBIVIIJAD
SIHTRÜHM/osavõtjad
OODATAVAD TULEMUSED
Jaanuar, 2011
Töörühma koosolek, 2010/2011 teise poolaasta tegevuskava koostamine ja kinnitamine.
Svetlana Butkovskaja
projektigrupp
Projektimeeskond
On koostatud ja kinnitatud tegevuskava
Jaanuar, 2011
Seminar „Aktiivne ja turvaline koolipäev”
Projektijuhid: G.Aher ja S.Aher
Svetlana Butkovskaja
Saadud on ülevaade projekti edaspidistest tegevustest ja ajakavast
Jaanuar 2011
Aktsioon „Loe lapsele üks raamat“
Gümnaasiumi õpilased,
Õpetajad,
projektigrupp
Tugevneb side erinevate vanuste laste vahel
Jaanuar-mai, 2011
Mängurõõmu päevad-õpime mängima projekti raames saadud mängudega; jätkuvad lõbusad vahetunnid ja muusikapausid.
Algklasside õpetajad, korrapidaja-õpetajad; juhendajad -õpilased
Põhikooli õpilased
Taastub ja areneb koostööoskus erinevate vanuserühmade vahel
Veebruar, 2011
Pallipäev- mängime õhupallidega
„Lõõgastuskambri” avamine
Keh.kasv.õpetaja Olga Didõk+eesti keele õp.Olga Ivanova
1.-12.kl.õpilased
Uute tegevusvõimaluste pakkumine elavdab koolielu
Veebruar, 2011
Iseseisvuspäevale pühendatud üritused- joonistusvõistlus, fotovõistlus, viktoriinid
Eesti keele õpetajate ainesektsioon
1.-12.kl. õpilased
Patriotismi tunde kasvatamine
Jaanuar-veebruar, 2011
Võistlus „Lumememme ehitamine”
Huvijuht
3.-6.klasside klassijuhatajad
3.-6.kl.õpilased
Areneb õpilaste loovus, pareneb tervis, kuna tegevus toimub õues.
Märts, 2011
Vastlapäev
Huvijuht
Algklasside klassijuhatajad
1.-4.kl. õpilased
Rahvakommetega tutvumine, nende säilitamine
Veebruar, 2011
Sõbrapäevaüritused
Huvijuht
õpilasomavalitsus
5.-12.kl. õpilased
Tutvumine noorte harjumustega
Märts, 2011
Emakeelepäevaüritused
Eesti ja vene keele õpetajad
1.-12.kl. õpilased
Huvi äratamine emakeele ja riigikeele vastu
Aprill, 2011
Festival „Kaleidoskop”
M.Gromova
L.Sjomina
P.Žukova

Noorte loovuse arendamine ja parendamine
Aprill-mai 2011
Liikumismängud kooli sisehoovis
õpetajad
projektirühm
Laste tervise tugevdamine
Aprill, 2011
Lõpukell
Huvijuht
12.kl. klassijuhatad

Hüvastujätt kooliga
DETSEMBER, 2010
Kogemusseminar Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis 10.12.2010
TMRG512.JPG
TMRG511.JPG
Jõulupühad
TMRG506.JPG
TMRG505.JPG


TMRG525.JPG

NOVEMBER, 2010
Novembri lõbusad pühad.
TMRG504.JPG
TMRG503.JPG
OKTOOBER, 2010.
Tõsine ettevalmistus rebastepeoks lõppes lõbusa peoga.
TMRG501.JPG
TMRG500.JPG
Meie tegevused õpilaspiletipeol.
TMRG182.JPG

SEPTEMBER, 2010.
Tervisepäeva tegevused projekti raames. TMRG181.JPG
TMRG180.JPG
SEPTEMBER, 2010.
Kingituste kasutamise rõõm. TMRG27.JPG
TMRG28.JPG

TMRG26.JPGInterreg IVA projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev” tegevuskava 2010/2011. õppeaastaks
AEG
TEGEVUS
LÄBIVIIJAD
SIHTRÜHM/osavõtjad
OODATAVAD TULEMUSED
August, 2010
Töörühma koosolek, 2010/2011 esimese poolaasta tegevuskava koostamine ja kinnitamine.
Svetlana Butkovskajaprojektigrupp
Projektimeeskond
On koostatud ja kinnitatud tegevuskava
September, 2010
Seminar „Aktiivne ja turvaline koolipäev”
Projektijuhid: G.Aher ja S.Aher
Svetlana Butkovskaja
Saadud on ülevaade projekti edaspidistest tegevustest ja ajakavast
September, 2010
Tellitud vahendite kätte saamine
Projektijuhid: G.Aher ja S.Aher
Svetlana Butkovskaja
On rikastunud mängude kogu ja laienenud laste kaasahaaramisvõimalus mängudesse
September , 2010
Mängurõõmu päevad-õpime mängima projekti raames saadud mängudega; jätkuvad lõbusad vahetunnid ja muusikapausid.
Algklasside õpetajad, korrapidaja-õpetajad; juhendajad -õpilased
Põhikooli õpilased
Taastub ja areneb koostööoskus erinevate vanuserühmade vahel
September, 2010
Pallipäev-mängime rõõmupalli koolihoovis„Lõõgastuskambri” avamine
Keh.kasv.õpetaja Olga Didõk+eesti keele õp.Olga Ivanova
1.-12.kl.õpilased
Uute tegevusvõimaluste pakkumine elavdab koolielu
September, 2010
Tervisepäev
Huvijuht
1.-12.kl. õpilased
Tervisliku eluviisi propageerimine viib õpilaste teadlikkuse tõstmiseni ning paneb neid pürgima tervisliku eluviisi pooldamisele
Oktoober, 2010
Sügis aias ja metsas-meisterdame looduslikest materjalidest
bioloogiaõpetaja
Põhikooli õpilased
Õpilaste tegevuse mitmekesistamine, tegevus õues ja parkides annavad võimaluse tutvuda meid ümbritseva loodusega ning hoolitseda looduse ja keskkonna eest
Oktoober, 2010
Sügis värvides
Algkooli õpetajad, kunstiõpetajad , huvijuht
1.-12.klassid
Loovuse arendamine ja ümbritseva maailma ilu tundmaõppimine
Oktoober, 2010
Õpilaspiletipidu
Huvijuht1.kl. klassijuhatajad
1.kl. õpilased
Õpilaste omaloomingulisuse ja aktiivsuse arendamine
Oktoober, 2010
Rebastepidu
Huvijuht10. ja 11. kl. klassijuhatajad
Gümnaasiumi osa õpilased
Õpilaste omaloomingulisuse ja aktiivsuse arendamine
November, 2010
Eesti rahvakalendri tähtpäevad (mardi- ja kadripäev)Maskide valmistamineMardisokkide moešou
Eesti keele õpetajad
1.-12.kl. õpilased
Tutvumine eesti rahva kultuuri ja kombetega läbi ühistegevuse ja koostöö eesti õppekeelega koolidega (TTG)
November, 2010
Talv on ukse ees-kaunistame kooliruume
1.-12.klasside õpetajad
1.-12.klasside õpilased
Õpilaste omaloomingulisuse ja aktiivsuse arendamine, positiivse keskkonna loomine, kodutunde kasvatamine
Detsember, 2010
Jõulupidu
Huvijuht
1.12.kl. õpilased
Õpilaste omaloomingulisuse ja aktiivsuse arendamine,positiivse keskkonna loomine, kodutunde kasvatamine
Kokkuvõte 2009./2010. õppeaastastProjekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ meeskonna kokkuvõttekoosolek oli 17. juunil 2010.Koosoleku käigus arutati projekti raames toimunud tegevust, üritusi ja tegevuse mõju huvigruppidele (õpilased, õpetajad, vanemad). Selgus, et üritusi toimus rohkem, kui oli plaanis ette nähtud. Tagasisidest on selgunud et eriti meeldisid õpilastele erineva temaatika vahetunnid (spordi-, muusika-,mängu-, kunstivahetunnid). Tänu projekti raames saadud vahenditele on laienenud õpilaste kaasamise võimalused ning õpetajatel on suurem tegevuste valik. Arenguvestluste käigus selgus, et enamus õpetajatest on projektis osalemisest huvitatud ja soovivad selles osaleda. Tänu projektile vähenes tunduvalt nende õpilaste arv, kes käisid arstikabinetis pisitraumadega (sinikad, marrastused, kaebused peavalu üle).Tänu projektis osalemisele saime palju sõpru teistes koolides ja kogemuste vahetusest palju ideid ja huvitavaid töövõtteid.2009.-2010.õ.a. teisel poolel alates jaanuarist toimusid Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilastele järgmised konkursid, üritused ja tegevused:1. Turvatunne väikestele-kooli!” ideede konkurss gümnaasiumi osa õpilastele.2. „Minu turvaline koolitee”- helkurite kujunduste konkurss algkoolile.3. „Liikudes turvalisesse vahetundi ”- mängude kogumise konkurss põhikoolile.4. Aulas töötab „Aktiivse vahetunni” keskus, kus valitakse läbi tegevuse välja parimad „vahetunnimängud”.5.. Märtsi teisel poolel viiakse mängud läbi koridorides.6. Töökoosolekud tegevuse analüüsiks ja parendamiseks.7. „Aktiivse vahetunni” tegevusele lisanduvad lõdvestuvad „ Helisevad vahetunnid” ja „Loo ise muusika” vahetunnid.8. Vahetundides aktiivne tegevus toimub ka siseõues, kuhu asfaldile on joonistatud trips-traps-trulli joonised.9. Koolisisene tegevus vahetundides jätkub.Toimusid ka seminarid õpetajatele:
 • Projektiga tutvumine, ajurünnak ideede väljaselgitamiseks
 • Projekti tutvustav seminar klassijuhatajatele.Eesmärgiks- info edastamine õpilastele ja vanematele klassijuhatajate kaudu
 • Töökoosolekud tegevuse analüüsiks ja parendamiseks
 • Aasta lõpus toimus õpetajate koosolek, kus esitati projekti esimese etapi aruanne, tegevuse analüüs, toimus parendustegevuse planeerimine.
Töösse olid kaasatud ka lastevanemad:
 • Info projekti kohta oli paigutatud TMRG koduleheküljel
 • Projekti tutvustus toimus ka lastevanemate koosolekutel
 • Lapsevanemad olid projekti tegevustesse kaasatud (tapeetide kooli toomine-joonistamiseks;kodudest kasutamata lauamängude kooli toomine jne)
Aastalõpu kontserdil vanematele olid esitatud parimad võimlemiskavad.Oleme arvamusel, et osalemine antud projektis on kooliperele väga kasulik ja huvitav, annab võimaluse kaasata töösse mitte ainult õpilasi, vaid ka koolitöötajaid ning lastevanemaid, mis omakorda loob ühtsustunnet huvigruppide vahel ning muudab osalejaid aktiivseteks ning positiivseelt häälestunuteks koolitegevuse suhtes üldplaanil.Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi koolipere on arvamusel , et projekt on jätkusuutlik, väga vajalik ning on loodud õilsate eesmärkide nimel.
MAI 2010
Jaanuarist 2010 alates 3. ja 4. vahetunni ajal lustivad põhikooli lapsed võimlas - mängivad palli kehalise kasvatuse õpetaja Olga Didõk`i juhendamisel.TMRG106.JPG
TMRG105.JPG

Selliseid ilusaid asju võib teha vanast keemialabori nõust. Lapsi juhendab õpetaja Larissa Budnitskaja.

TMRG107.JPGTMRG108.JPGAPRILL 2010
Seinamaalingud!

TMRG100.jpgTMRG101.jpg

MÄRTS 2010
Valmistume võistlusteks koolipinksis! Vahenditeks on suvaline vihik, paberist pall ja suur soov võita! TMRG8.jpg
TMRG7.jpg

*
Kes ütles, et see mäng on ainult kolmeaastlastele? 2.klassile sobib ka! Nüüd trips-traps-trulli mängivad ka poisid. TMRG9.jpg
TMRG10.jpg

Muusikasõpradele- nii väiksematele kui ka suurtele- vahetunni ajal muusikakabinet on alati avatud ja õpetaja Kolesnik on kohal!
TMRG11.jpgTMRG12.jpg

VEEBRUAR 2010

Veebruarikuus käivitus "Aktiivne ja turvaline koolipäev" projekti õpilastegevus. Nagu kavas oligi viidi läbi Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis helkurite kujundite konkurss. Eriti aktiivsed olid 6A ja 1A klassi õpilased, kelle helkurid tulid väga originaalsed ja naljakad välja. Nende juhendajaks oli algklasside õpetaja Larissa Budnitskaja ja toetajaks oli õpetaja Lilia Šipovskihh. Oli meeldiv vaadata 6.klassi ja 1.klassi õpilaste koostööd. Helkuripuu kaunistas II korruse koridori nädal aega.TMRG2.jpg
TMRG1.jpg
6.A ja 1.A klassi õpilased oma helkuritega
TMRG4.jpg
TMRG3.jpg
Helkurpuu kaunistamine. 6.A ja 1.A klassi õpilaste koostöö.

TMRG6.jpg
TMRG5.jpg
8.klassi õpilased helkurpuud uudistamas


Meie kooli kodulehekülg asub aadressil

www.mreal.tln.edu.ee pic1.png
[[image:safeandactiveschoolday/pic1.png|pic1.png]]
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium
1.1 direktor
Olga Kalju
1.2 Õppeasutuse kontaktandmed:AadressTelefone-postkodulehekülg


Vilde tee 64,13421 Tallinn
6522533
direktor@mreal.tln.edu.eewww.mreal.tln.edu.ee

1.3. Õpilaste arv
720
1.4 Klassikomplektide arv
1.aste-82.aste-63.aste-8Gümnaasiumi aste-6KOKKU:28 klassikomplekti
1.5. Personali arv
84
1.6. Pedagoogilise personali arv
64
Projektirühma koosseis:
**
 • Svetlana Butkovskaja, projektijuht, direktori asetäitja õppe-kasvatustöös, butkovskaja(at)mreal.tln.edu.ee
 • Olga Didõk, projektimeeskonna liige, kehalise kasvatuse õpetaja,
diduk(at)hot.ee
 • Olga Ivanova, projektimeeskonna liige, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ivolga1959(at)hot.ee
 • Anneli Kristal, projektimeeskonna liige, direktori asetäitja õppe-kasvatustöös
anneli(at)mreal.tln.edu.ee
 • Marianna Tam, projektimeeskonna liige, inglise keele õpetaja,
mariannavm(at)list.ru
TMRG.jpg

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi lühitutvustus ja eripära.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium (edaspidi TMRG) avati 01.09.1967 Tallinna 51.Keskkooli nime all.
Alates 1997.aastast kannab kool Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi nime.
Gümnaasiumis töötab 64 õpetajat, neist 4 õpetaja-metoodikut, 15 vanemõpetajat. Õpetajate seas on 7 õpikute ja töövihikute autorit, 12 õpetajat on Tallinna Ülikooli lektorid, 3 õpetajat on riigieksamite kontrollkomisjonide liikmed.
Kooli õppekeeleks on vene keel, kuid arvestades väliskeskkonna nõudmisi, õpetatakse osa aineid eesti keeles.Kõikides ainetundides antakse eestikeelset aineterminoloogiat, paljudes tundides kasutatakse eestikeelseid tunnifragmente, on koostatud kakskeelsed ja eestikeelsed multimeediaprogrammid loodusõpetuses ning tööõpetuses.
Gümnaasium on kakskeelse hariduse pooldaja.
Miks just see projekt?
Turvalisuse teema on meie gümnaasiumis väga tähtis ja oluline. antud teema on lähimateks aastateks sile toodud gümnaasiumi prioriteetidesse. turvalisuse teemat käsitletakse ka gümnaasiumi arengukavas 2010-2012.aastaks.
Kolme viimase aasta jooksul on meie gümnaasium olnud aktiivne osaleja tervise edendamise Koolide töös ning võitnud kaks terviseedendamiseideee projekti.Üheks võimaluseks teha elu mitte ainult gümnaasiumis, aga ka ühiskonnas tervenisti turvaliseks ja positiivseks, on koostöövõimalus koolide vahel, et nii õpilased kui ka koolitöötajad saaks omavahel suhelda ja teineteist usaldama õppida ning ühistegevuse kaudu saada partneriteks ja kaaslasteks

Miks me tahame projektis osaleda.
Turvalisuse teema on Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi jaoks väga tähtis ja oluline. Antud teema on lähimateks astateks esile toodud gümaasiumi prioriteetidesse. Turvalisuse teemat käsitletakse ka gümnaasiumi Arengukavas 2010-2012.aastaks.
Kolme viimase aasta jooksul meie gümnaasium olnud aktiivne osaleja Terviseedendamise koolide töös ning võitnud kaks terviseedendamise ideede projekti. Sellel õppeaastal meie üheks prioriteediks on turvaline õpikeskkond ning eesmärgiks on õpilaste psühholoogiline ettevalmistus positiivseks eluviisiks.
Üheks võimaluseks teha elu mitte ainult gümnaasiumis aga ka ühiskonnas tervenisti turvaliseks ja positiivseks on võimalus koolide õpilastel ja õpetajatel omavahel suhelda ja teineteisel õppida. See on väga hea võimalus teineteist tundma ja usaldama õppida ning ühistegevuse kaudu saada partneriteks ja kaaslasteks.
Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpetajaskond on kindlal arvamusel, et kõige tähtsam on luua koolis selline õpikeskkond , kus õpilane tunneks ennast kaitstult , et tal tekiks oma kooliga , kus on huvitav ja turvaline olla, ühisuse tunne.

Interreg IVA projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev” tegevuskava 2009/2010 õppeaastal
AEG
TEGEVUS
VASTUTAJAD
SIHTRÜHM
OODATAVAD TULEMUSED
November,2009
Taotlus projektis osalemiseks
Svetlana Butkovskaja
Projektimeeskond(koolitöötajad)
Saime projekti osalejaks
Detsember, 2009
Projektimeeskonna loomine, tegevuse planeerimine
Svetlana Butkovskaja
Projekti osalemises huvitatud koolitöötajad
Projektimeeskond:#
projektijuht-Svetlana Butkovskaja#
koordinaator- Anneli Kristal#
liige-Olga Ivanova#
liige-Olga Didõk#
liige-Marianna Tam2009/2010.õ.a. projekti tegevuse suunaks TMRGs on „Liikumine on elu”
14.detsember 2009
Kohtumine projektijuhtidega TMRGs
Gümnaasiumi juhtkond ja projektigrupp
Projektimeeskond
Saime hinnalise informatsiooni pr.S.Aherilt
Detsember 2009
Tallinna linna projektipartnerite esimene seminar.Projektiga tutvumine,ajurünnak ideede väljaselgitamiseks
Seminari töös võtsid osa Svetlana Butkovskaja,Olga IvanovaOlga DidõkMarianna Tam
Projektimeeskond
Projekti tutvustusProjekti eesmärkidega tutvumineAjurünnakIdeede analüüs
Jaanuar 2010
Projekti tutvustav seminar klassijuhatajatele.Eesmärgiks- info edastamine õpilastele ja vanematele klassijuhtajate kaudu
Svetlana ButkovskajaAnneli Kristal
Klassijuhatajad,Õpilased , vanemad
Info projekti kohta on edastatud huvigruppidele
Jaanuar-veebruar 2010
„Turvatunne väikestele-kooli!” ideede konkurss gümnaasiumi osa õpilastele„Minu turvaline koolitee”- helkurite kujunduste konkurss algkoolile„Liikudes turvalisesse vahetundi ”- mängude kogumise konkurss põhikoolile
Svetlana ButkovskajaAnneli KristalOlga IvanovaOlga Didõk
Gümnaasiumi osa õpilased ja nende klassijuhatajad
On selgunud parimad õpilased ideede konkurssidesParimate helkurite kujundite näitus
06.märts 2010
Vahendite nimekirja esitamise tähtaeg
Svetlana Butkovskaja

Aruanne I etapi tööst
Märts 2010
Aulas töötab „Aktiivse vahetunni” keskus, kus valitakse läbi tegevuse välja parimad „vahetunnimängud”,Märtsi teisel poolel viiakse mängud läbi koridorides.
Olga Didõk, klassijuhatajad
Algkooli ja gümnaasiumi osa õpilased ja klassijuhatajad
Koostööoskuste arendamine huvigruppide vahel;Positiivne eeskuju algkooli ja põhikooli õpilastele gümnaasiumi osa õpilaste tegevusest
Aprill 2010
Töökoosolekud tegevuse analüüsiks ja parendamiseks„Aktiivse vahetunni” tegevusele lisanduvad lõdvestuvad „ Helisevad vahetunnid” ja „Loo ise muusika” vahetunnid
Olga Ivanova, Ljubov Kolesnik,11.klasside õpilaste töögrupp
projektimeeskondÕpilased, õpetajad , vanemad
On väljatöötatud ja tegutseb huvigruppide koostöösüsteem; tegevused vahetunnis on mitmekesistunud
Mai 2010
Vahetundides aktiivne tegevus toimub ka siseõues, kuhu asfaldile on joonistatud trips-traps-trulli joonised.Koolisisene tegevus vahetundides jätkub.
Olga Didõk, majandusjuhataja, gümnaasiumi astme õpilased, klassijuhatajad
Õpilased, algkooli lapsevanemad, õpetajad
Tegevus on mitmekesistunud, koostöö huvigruppides sujub.
01.juuni 2010Juuni 2010
II poolaasta vajalike vahendite nimekirja esitamineProjekti esimese etapi aruanne, tegevuse analüüs, parendustegevuse planeerimine
Svetlana Butkovskaja, projektimeeskonna liikmed
Projektimeeskond
Nimekiri on esitatudTagasiside ja selle analüüs aitab kaasa tegevuse parendamise planeerimisel