Koolimaja.JPG

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

www.mhum.tln.edu.ee
I Ajaloost 01. septembril 1969. aastal avati 52. kaheksaklassiline kool, algklassid olid nii vene, kui ka eesti õppekeelega. Alates 1997. aastast kannab kool nime Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium.
Praegu õpib Mustamäe Humanitaargümnaasiumis esimesest kaheteistkümnenda klassini 750 õpilast; kokku on koolis 33 klassikomplekti, nendest 21 on keelekümblusklassid.

Kooliaste
Klassikomplektidearv
Keelekümblusklassidearv
1. – 3. klassid
9
6
4. – 6. klassid
9
6
7. – 9. klassid
9
6
10. – 12. klassid
6
3
Keelekümblusprogramm käivitus koolis alates 2000.aastast. Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides, lasteaias tegelustes osaledes. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles. Rohkem informatsiooni on aadressil
http://www.kke.ee

Koolis töötab 68 õpetajat. Tegutsevad huviringid, kõige populaarsemad nendest on kunsti – ja keraamikaring. Meie koolis on väga head kunstiõpetajad ja oma keraamika töökoda.

II Töörühma koosseis
1. Jüri Lüter – töörühma juht, kehalise kasvatuse õpetaja, juri.luter(at)mhum.edu.ee
2. Krista Poks – keelekümblusõpetaja, krista.poks(at)mhum.edu.ee
3. Tatjana Romanenko – sotsiaalpedagoog, tatjana.romanenko(at)mhum.edu.ee
4. Maria Pantšenko – eesti keele õpetaja, maria.pantsenko(at)mhum.edu.ee
5. Tatjana Lüter – direktor, direktor(at)mhum.edu.ee

III Miks soovime projektis osaleda
Projektis osalemine on meile väga oluline, kuna oleme ise pikemat aega seisnud silmitsi probleemiga – kuidas sisustada õpilaste vahetunde. Projektis osalemine annab võimaluse olla kontaktis inimestega, kellel on samasugused mured. On võimalus saada teistelt koolidelt häid ideid ja loodetavasti saame ka ise partneritele midagi pakkuda.

Meie kooli plussiks on head kunstiõpetajad ja keraamikatöökoda, mis võiks ka teistele huvi pakkuda.

IV Mida soovime saavutada
Projektis osalemise tulemusena soovime saada kooliks, kus õpilaste vahatunnid ja vaba aeg on aktiivselt sisustatud. Samuti on tore leida uusi koostööpartnereid. Pikemas perspektiivis on meie eesmärk saada keskkonnasõbralikuks kooliks.
V Tegevuskava
2011/2012 õ.a.
Interreg IVA projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ tegevuskava Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 2011/2012 õppeaastal
Nr
Tegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviijad
Oodatav tulemus
1.
Projektijuhtide seminar
August 2011
Jüri Lüter
Georg Aher,
Sirje Aher
Projekti üldküsimused,
Uurimisrühma tutvustus ja küsitluse läbiviimisest.
2.
„Aktiivne ja turvaline
koolipäev“ projekti töö-
rühma koosolek
26.09.2011
Töörühma liikmed
Juri Lüter
2011/2012 tegevuskava koostamine
3.
Koolistendi vormistamine „Aktiivne ja turvaline koolipäev Mustamäe Humanitaargümnaasiumis“
September 2010
Õpilased
Kunstiõpetajad Õpilased
Teavitada õpilasi vaba aja veetmise võimalustest vahetundides
4..
Koolivahetundide sisustamine: 1) Aktiivsed pallimängu vahetunnid võimlas
2) Tantsu õpetamise vahetunnid tantsusaalis
2011/2012 õa
2011/2012 õa
Õpilased
Algklasside tüdrukud
Jüri Lüter, õpilaste omavalitsus
Natalja Belugina,
Gümnaasiumi neiud
Parandada õpilastevahelisi suhteid, nooremate abistamist, arendada kohusetunnet.
3)Ühistegevused, mängud vanemate õpilaste abiga.
2011/2012 õa
1-3 klass
Projekti-meeskond
Vanemate klasside õpilased
Ennetada koolikiusamist. Pakkuda lastele mõõdukat kehalist tegevust.
4) Lauamängude vahetunnid
Alates septembrist 2011
1-9 klass
Mängunurkade õpetajad
Vahetundide turvaline sisustamine
5) Multifilmivahetund
Alates novembrist 2011
1-6 klass
Anita Pikkov
Vahetundide turvaline sisustamine
5.
Projektikoolide külastamine
November-
detsember 2011
Projekti töörühma liikmed

Vahetada kogemusi
6
Mardilaada korraldamine.
November 2011
Õpilased, õpetajad,
lapsevanemad
Klassijuhatajad,
õpilased
Lähendada kooli ja lapsevanemasuhteid. Siduda kooliperet ühises tegevuses.
7.
Lumelinna ehitamine
Detsember
2011
Kõik õpilased
Klassijuhatajad
Värskes õhus loominguline tegevus
8.
Jõululaada korraldamine.
Detsember 2011
Õpilased, õpetajad,
lapsevanemad
Klassijuhatajad,
õpilased
Vahendite kogumine välisväljaku
sisustamiseks.
9.
Vene Jõulud K.Pätsi Vabaõhukoolis
Jaanuar 2012
6.-7. klass
Klassijuhatajad, Natalja Korjus
Õpilaste koosviibimine.


10
Vastlanädal
15.-19.02.2012
1.-12.klassid
klassijuhatajad
Aktiivne tegevus vabaõhus
112010/2011 õ.a.

Interreg IVA projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ tegevuskava
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 2010/2011 õppeaastal
Nr
Tegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviijad
Oodatav tulemus
1.
„Aktiivne ja turvaline
koolipäev“ projekti töö-
rühma koosolek
September 2010
Töörühma liikmed
Juri Lüter
2010/2011 tegevuskava koostamine
2.
Projektijuhtide seminar
Rahvusraamatukogus
15.09.2010
Jüri Lüter
Georg Aher,
Sirje Aher
Projekti üldküsimused,
Uurimisrühma tutvustus ja küsitluse läbiviimisest.
3.
Koolistendi vormistamine
„Aktiivne ja turvaline koolipäev Mustamäe Humanitaargümnaasiumis“
September 2010
Õpilased
Kunstiõpetajad
Õpilased
Teavitada õpilasi vaba aja veetmise võimalustest vahetundides
4..
Koolivahetundide sisustamine:
1) Aktiivsed pallimängu vahetunnid võimlas
2) Tantsu õpetamise vahetunnid tantsusaalis
2010/2011 õa
2010/2011 õa
Õpilased
Algklasside tüdrukud
Jüri Lüter
Natalja Belugina,
Gümnaasiumi neiud
Parandada õpilastevahelisi suhteid, nooremate abistamist, arendada kohusetunnet.
3)Ühistegevused, mängud vanemate õpilaste abiga.
2010/2011 õa
1-3 klass
Projektimeeskond,
Vanemate klasside õpilased
Ennetada koolikiusamist. Pakkuda lastele mõõdukat kehalist tegevust.
4) Lauamängude vahetunnid
Alates septembrist 2010
1-9 klass
Mängunurkade õpetajad
Vahetundide turvaline sisustamine
5) Multifilmivahetund
Alates novembrist 2010
1-6 klass
Anita Žukovskaja
Vahetundide turvaline sisustamine
5.
Projektikoolide külastamine
November-
detsember 2010
Projekti töörühma liikmed
Ristiku Põhikool
Mustamäe Reaalgümnaasium
Vahetada kogemusi
6
Mardilaada korraldamine.
November 2010
Õpilased, õpetajad,
lapsevanemad
Klassijuhatajad,
õpilased
Lähendada kooli ja lapsevanemasuhteid. Siduda kooliperet ühises tegevuses.
7.
Jõululaada korraldamine.
Detsember 2010
Õpilased, õpetajad,
lapsevanemad
Klassijuhatajad,
õpilased
Saada vahendid välisväljaku sisustamiseks.
8
Vene Jõulud K.Pätsi Vabaõhukoolis
Jaanuar 2011
6.-7. klass
Klassijuhatajad, Natalja Korjus begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting
Õpilaste koosviibimine.
9
Vastlanädal
15.-19.02.2011
1.-12.klassid
klassijuhatajad
Aktiivne tegevus vabaõhus
10
Vahetunni korvpalliturniir ja jalgpalli turniir
Veebruar-märts
7.-12.klassid
12.B klassi õpilased
Aktiivne vahetund
11
Suusamatk Kõrvemaal
Veebruar 2011
7.-12. klasside õpilased, lapsevanemad
Juri Lüter
Aktiivne ühistegevus looduses
12.
Kogemusseminaris osalemine
Aprill
partnerid
Juri Lüter
Kogemuste vahetamine
13
Vahetunni korvpalliturniir
Aprill
6.- 7. klassid
Juri Lüter ja õpilased
Aktiivne vahetund
14
Esmaabi osutamise koolitus vahetundides
Jaan.-mai
1.-12. klassid
Tervisenõukogu, med.õde
Aktiivsed vahetunnid
15
Oma kooli mängujuhtide seminar
Aprill
5.-8. klassid
8. klassi õpilased
Aktiivi koolitamine
16
Südamenädal
Aprill
1.-12. klassid
Tervisenõukogu ja töörühm
Tervistedendav tegevus
17
Koolikino vahetunni ajal
Esmasp,kolmap. reede
Vaba külastamine
Õpilasomavalitsus
Rahulik vabaaja
veetmine
18
Vehklemiskool
Aprill
Lõpuklasside õpilased
Viktor ja Julia Zuikov
Uus kogemus
19
Tantsumaraton
28.-29.04
Gümnaasiumi õpilased
koos partneritega Kristiine Gümnaasiumist
Töörühm
Koostöö partneritega
20
Lillede nädal
02.-06.05.
1.-11. klassid
Töörühm
Kooli ja õue haljastamine


21
Kanuumatk matkakooliga
Mai
10.-12.klassid, vilistlased, partnerid, lapsevanemad, õpetajad
Juri Lüter
Koostöö aktiivse tegevuse kaudu


2011-2012 õ.a.

Aktiivne ja turvaline vehetund meie koolis
14.09 toimus Mustamäe Humanitaargümnaasiumi spordipäev "Reipalt koolipinki!".
Väikestel kooliõpilastel olid lõbusad stardid Štroomi rannapargis. Alates 4.klassist kõikidele õpilastele olid korraldatud päris spordivõistlused: pendelteatejooks, ruudumäng, 500m ja 1000m jooks. Ruudumängu läbiviijad said seda mängu selgeks sellel aastal Kärdlas toimunud suvemängudel "Meri ja Päike". Võitjad said diplomid, medalid ja isegi karikad. Kõik auhinnad olid tehtud oma kätega. Meeleoluka päeva kokkuvõtteks selgusid ka kõige sportlikumad klassid. Need on 5.a, 7.e, 9.a ja 11.ml. Karikad parima koostöö eest said aga 4.a ja 8.k klassid.
Kuid sellega tervisepäev ei lõppenud. Ees ootab veel fotokonkurss. Pildid on jagatud kolme nominatsiooni: "Sportlase rõõm - kaasaelaja rõõm". "Citius. Altius. Fortius." "Fotofiniš".
Iga nominatsiooni parima kolme spordi foto autorid saavad kooli poolt vägevad üllatusauhinnad!

Täname kõiki toreda ja lõbusa koos veetud tervisepäeva eest!
Tervisepäeva korraldajad.
IMG_4650.JPGIMG_4572.JPG
IMG_4652.JPGIMG_4641.JPG
009.JPG005.JPG

IMG_4313.JPG

Eesti Koolispordi Liidu suvemängud "Meri ja Päike"Kärdlas.

Juba seitsemndat korda toimusid 13.-15.augustil Kärdlas Eesti Koolispordi Liidu suvemängud "Meri ja Päike".
Tallinnat esindasid nelja kooli õpilased: Pae Gümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, Mustamäe Humanitaargümnaasium ja Laagna Gümnaasium. Programm oli tihe. Peale sporditegevuse ja diskoõhtute toimus ka looduskaitsealane heakorratöö (oli koristatud kokku 50 km randa). Pilte saab vaadata http://bit.ly/RZ2NqJ.

Täname organiseerijaid ja osalejaid hästi veedetud aja eest.
Tallinna koolide õpilased näitasid kõrget meeskonnavaimu igas tegevuses.
Jätkugu seda vaimu terveks õppeaastaks!

Kehalise kasvatuse õpetaja
JüriLüter

23.aprillil Nõmme metsas toimub meie kooli tervisepäev.

ÕUEÕPPE PÄEV

Õueõpe idee tekkis tänu meie kooli õpilastele. Koolis viidi läbi küsitlus, mille eesmärgiks oli teada saada, mida kool saaks veel teha, et õppimine oleks huvitavam, mõnusam ja aktiivsem. Küsitluse tulemusena selgus, et kõige rohkem sooviksid õpilased omandada aineteadmisi olles samal ajal koolihoonest väljas kas õues, muuseumis või õppeekskursioonil. Järgmiseks koostati mõttetahvel, kus 4.-12.klassi õpilased panid kirja, kuidas võiks organiseerida iga aine õpetamist olles klassist väljas. Koostöö tulemusena valmis nn õueõppe mõtete „sein“, mille ideed said aluseks 23.aprillil korraldatud tervisepäevale.
23. aprillil korraldatud tervisepäeva eesmärgiks oli uute teadmiste omandamine ehedas keskkonnas. Igas kontrollpunktis said õpilased teatud ainega seotud õuetundi, kus lahendasid erinevaid ülesandeid, arutlesid erinevate probleemide üle ja mängisid õppemänge. Kõik see tagas lastele hea tuju, aktiivse ja sõbraliku koosolemise terveks päevaks.
Õpilaste poolt saadud tagasiside oli väga positiivne. Õueõpe päev oli väga lõbus, huvitav, õpetlik ja ebatavaline. Õpilased ootavad juba põnevusega järgmist õueõpe päeva.
Üritusega võib tutvuda internetiaadressil:
https://picasaweb.google.com/109754598341138740695/April252012?authkey=Gv1sRgCO-c5LyNoZXXzwE#slideshow/5735228224250220706

Lisaks saadame ka õpilaste poolt koostatud tegevuste nimekirja, mis on õues võimalikud.


DSC09650.JPGDSC09628.JPG

DSC09006.JPGDSC00588.JPG
DSC00585.JPGDSC00582.JPG
DSC00512.JPGDSC00483.JPG

DSC00168.JPGDSC00165.JPG
DSC09657.JPGIMG_0251.JPG

IMG_0249.JPGIMG_0248.JPG

IMG_0238.JPGIMG_0223.JPG

5.-6.klasside jalgpalli turniiri võitsid 6.e klassi poisid.

IMG_0288.JPG


Jalgpalli suurest vahetunni jalgpalliturniirist võtsid osa 10 klassi. On peetud 28 mängu. Finaalis kohtusid 12.k ja 10.k klassid. Seisuga 4:1 võitsid lõpuklassi noormehed. Kolmanda koha mängus oli tugevam 7.a klass.

IMG_0344.JPGIMG_0327.JPG


Lõbus vahetunni mängud korraldasid õpetajad ja gümnaasiumi õpilased.


DSC09657.JPGDSC09654.JPG
DSC09628.JPG

Toimusid traditsioonilised sportlikud perepäevad 1. - 4. klassidele

DSC09917.JPG

DSC09919.JPG

DSC09675.JPG


Kadri- ja Mardipäeva laat.

DSC09794.JPGDSC00075.JPG


Male turniir.

DSC09358.JPGDSC09356.JPG

11.-18. oktoobril mängivad vahetundides 6.-9. klasside tüdrukud korvpalli.

IMG_0177.JPGIMG_0175.JPG

Aitäh osalemast 76.rabajooksul!

IMG_2912.JPGIMG_2913.JPG
Denis Ljapin 4.e Albert Sits 5.k Viktoria Matukevitš 12.k paljud lapsevanemad ja vilistlased. Eriauhinnad saavad Juri Ponomarenko 8.a Bogdan Kovaljov 10.k, kes jõudsid finišisse õpetaja Jüri Lüterist varem.

Ohutu liiklemise tunnid 1. klassidele

DSC09020.JPGDSC09021.JPG

2010-2011 õ.a.

17.09 - 2.k klassi õpilased orienteerumismängus Männi pargis õppivad turvaliselt liikuda.

IMG_1490.JPG
IMG_1501.JPG
Klassides käivad lauahoki lahingud.
hokkey.JPG

Tervisepäev "Reipalt koolipinki!" 10.09.2010

Sügisannide päev. DSC06120.JPG
Enne jalgrattaretke Kõrvemaal. DSC06129.JPG
Fotojahil Kõrvemaal "Reipalt koolipinki!" päeval.DSC06139.JPG
Kooli tervisepäev rannavõrkpalli platsil.IMG_1414.JPG


Rabajooks

Pühapäeval, 10. oktoobril 2010. a. toimus SWECO Projekt AS ja Nõmme Linnaosa Valitsuse korraldamisel sügisene 74. RABAJOOKS. Rabajooks on kaks korda aastas - kevadel ja sügisel korraldatav rahvaspordiüritus. Osalesid meie kooli õpilased, õpetajad ja vilistlased. Meie gümnaasiumi vilistlastest oli kiireimad Sergei Bessonov ja Alina Lüter, noormeestest – Roman Tretjakov, neidudest – Anastassia Žurba, poistest – Jüri Ponomarenko.

Vahetunnid november 2010

Vahetundide ajal toimuvad “lahingud” mitte ainult võimlas, kus võistlevad 6.-8. klasside poisid korvpallis ja 8.-12. klasside noormehed saalihokis. “” käivad ka klassides, kus mängitakse nii projekti rahade eest ostetud kui ka lastevanemate poolt koolile kingitud lauamänge. Mänge jagub peaaegu igasse klassi.
IMG_1817.JPG
IMG_1802.JPG
“Lahingud” käivad ka klassides, kus mängitakse nii projekti rahade eest ostetud kui ka lastevanemate poolt koolile kingitud lauamänge. Mänge jagub peaaegu igasse klassi.
IMG_1799.JPG
IMG_1798.JPG
Kõige oodatumad vahetunnid on need, kus idamaisi tantse õpetab 12.b klassi õpilane Milana Nikolajeva.
IMG_1828.JPG
IMG_1832.JPG
Kooli aktiivse vahetunni korvpalli turniiri 6.-7.klasside võitjaks tuli 7.A klassi võistkond, kes finaalis oli 7.K klassist üle 13:9.
korvpall-7a.JPG

26.11 Kodanikupäeval ja kooli sünnipäeval on koolipere taas koos võimlas.

IMG_1880.JPG
IMG_1886.JPGKoolisisese projekti "Öko aasta" raames valmis 30 väga erilist jõulupuud. Iga klass meisterdas käepärastest materjalidest oma kuuse. Valminud tööd kaunistavad meie kooli ja klassiruume
Tahate lennata kosmosesse? Me pakume reisi kosmosesse koos meiega!

20012011320.jpg20012011317.jpg


Rahulikke Jõule ja Head Uut aastat!
Soovib Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi pere
jõulukaart.jpg


Lumelinn Schnelli tiigi ääres!

514870t54h4595.JPGP2111000.JPG
Peale tuleskulptuuride ehitamist, me läksime lume skulptuuride loomisile!
Nelja päevaga sai valmis uhke draakoni loss!
Õnnitleme sõbralikke ehitajate meeskonda, kes võitsid esimese koha!
  1. Juri Kuzmitšjov (12а klass)
  2. Maksim Jegorov (12b klass)
  3. Aleksei Kuzmitski (11k klass)
  4. Oleg Žuravljov (11k klass)
  5. Aleksandr Frolov (10a klass)
  6. Jevgeni Lihhatšev (10a klass)
Tunneme rõõmu ja uhkust teie üle!
Footod saab vaadata siin: http://www.dzd.ee/?id=387408

external image DSC_0185.jpgexternal image DSC_0167.jpg
Õpilased mängivad korvpalli õpetajate vastu. Õpetajad võitsid! Hurraa!!!


external image w_0a9786b8.jpgexternal image w_21c4f5de.jpgexternal image w_6e639503.jpg
Viktoria laulis meie!

DSC_0086.jpgDSC_0124.jpg
DSC_0173.JPGDSC_0206.jpg
Viktoriin "Terve kehas terve vaim"
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium koostöös Miksikesega korraldab Tallinna koolide 7.-8.klasside õpilastele viktoriini „Terves kehas terve vaim“.
Viktoriini küsimustele saab vastata Miksike keskkonnas 28.veebruaril 2011 kella 12.00 - 16.00 nii eesti kui ka vene keeles.
Võitjate autasustamine toimub 3.märtsil 2011 kell 14.00 Mustamäe Humanitaargümnaasiumis. Ootame aktiivset osavõttu!

Foto siin https://picasaweb.google.com/skypegas/jlllBB#


502030t20he76c.jpg

KALLID SUUSASPORDI SÕBRAD

Tunnustagem Andrus Veerpalu saavutusi spordis 3.märtsil suusasõiduga tema lemmikdistantsil – 15km. Kohtume Nõmme suusakeskuses kl.18.00.

„Loodan, et samm tippspordist tagasi tähendab sammu elus edasi”, ütles ta 23.veebruaril.

Ole tubli ka edaspidises elus, Andrus!100_9725.JPGIMGP4937.JPG
25032011390.jpg21032011380.jpg
Gümnaasium korraldab kevadisel koolivaheajal 21-25.märtsini lastelaagri.
Aktiivne ja turvaline vehetund meie koolis

DSC09007.JPGDSC09042.JPG

DSC09051.JPGDSC09011.JPG

DSC09034.JPGDSC09028.JPG


Maastikumäng mängitud!

29.09.2011 a., toimus südamepäeva raames maastikumäng linnaosa koolidele. Osalesid ka Tervishoiu instituudi tudengid. Meie gümnaasium oli koos linnaosa valitsusega korraldajad. Olime esindatud kolme klassiga (5a, 5e, 5k). Tänud klassijuhatajatele ja Anitale, kes pidasid vastu metsas jalutuskäigu. Eriti suur tänu aga õpilastele, kes sisustasid tegevust metsas. Need on Anastassia Solomanina, Anna Petrova, Andrei Mjakišev, Mihhail Jeršov, Andrei Sadovoi, Pavel Artamonov, Bogdan Kovaljov ja Ilja Tšibisov.
DSC09258.JPG DSC09232.JPG
DSC09262.JPG DSC09241.JPG


Ürituste arhiiv 2009/10 õa==

http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/TMHG_tegevuse_2009_10