logoke.jpg.png
kool.jpg
2011/2012 õppeaasta Tallinna Kristiine Gümnaasiumi turvalise ja aktiivse koolipäeva töögrupi liikmed:

Direktor: Tiina Pall direktor@kristiine.edu.ee
Projektijuht: Margus Luik margus.luik@kristiin.edu.ee

Õppealajuhataja: Anu Rannus anu.rannus@kristiine.edu.ee
Õpetaja: Elina Krautman elina.krautman@kristiine.edu.ee
Õpetaja: Ragne Pakk ragne.pakk@kristiine.edu.ee
Huvijuht: Mart Usin huvijuht@kristiine.edu.ee

Helkurikampaania

7. detsembril toimus meie koolis helkurikampaania. Klassijuhatajad võtsid oma õpilased ette ja tegid garderoobis kontrollreidi. Mõned päevad enne oli lapsi sellest ka teavitatud. Arvutati välja protsent sel päeval kohal olnud õpilastest, kes kandsid nõuetekohast helkurit.

Kokku osales kampaanias 18 klassikomplekti. Tulemustega võib päris rahule jääda- neljas klassikomplektis oli helkur igal õpilasel!

TOP 7 nägi välja järgmine:
1. 1a- 100%, 5b-100%, 6b-100%,12a-100%
2. 3a ja 1c- 92,3%
3. 3b-91,7%
4. 1b-91,3%
5. 4b-90,9%
6.2b,4c-86%
7.2c-84,2%

Margus Luik


Meetmed projekti jätkamiseks

Kristriine gümnaasiumi aktiivgrupp pidas 26. novembril viimase töökoosoleku . Seoses projekti lõppemisega detsembrikuus, arutati selle jätkusuutlikust ning võeti vastu järgmised otsused:

1. Jätkata sportlike vahetundidega sees ja väljas
2. Kord õppeaastas korraldada ülekooliline „Mängude päev“
3. Teisipäeviti aulas klassidevaheline mälumäng
4. Kevadine rattakorrastamiskampaania- kettide õlitamine ja pidurite kontroll
5. Helkurite kandmise kampaania- tublim klass
6. Jätkuvalt pakkuda pikapäevarühmas võimalust vaikselt lauamänge mängida


Projekt “Aktiivne ja turvaline koolipäev” tegevuskava september-detsember 2012Tegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus
1
Töögrupi koosolek
07.09
Õpetajad ja töörühma liikmed:
Pall
Rnnus
Pakk
Krautman
Usin
Luik
Luik
Tegevuskava arutelu uueks poolaastaks. Uute ürituste ja plaanide sobitamine töökavasse. Tööülesannete väljaselgitamine.
2
Aktiivsed vahetunnid kooli staadionil ja hoovis
iga päev
Kõik vanuseastmed
Luik
Värskes õhus liikumisharjumuse kujundamine
3
Looduse ja mängupäev Altjal
10,11,17,18 sept.
1.-4. klass
klassijuhatajad
Värskes õhus liikumisharjumuse kujundamine


4
Algklasside sügisnäitus
24-27.09
Algklasside õpilased
Usin, algklasside õpetajad

5
Näitus „Sügise sünnipäev“
39. nädal
1.-4. klass
Klassijuhatajad
Õpilastele väljaspool tundi tegevuse pakkumine, loovuse arendamine
6
Aktiivsed vahetunnid kooli staadionil ja hoovis
Oktoober
Kõik vanuseastmed
Luik
Värskes õhus liikumisharjumuse kujundamine
7
Mälumängu vahetunnid
Iga teisipäev
Kõik vanuseastmed
Usin
Lõbusas laadis tarkuste omandamine
8
Algklasside seiklusmäng
19.10
Algklassid
Usin, algklasside õpetajad
Ühine liikumisrõõm
9
Vaikusetsoon pikapäeva klassiruumis
Iga päev
1.-9. klass
Pakk
Krautman
Õpilastel on võimalik eralduda vahetunni kärast ja tegelda ind.tegevustega
10
Mõttetahvlite täitmine: „Kuidas saame suurendada koolirõõmu?“
19.10
3.-9. klass
Luik
Õpilaste ideede ja ettepanekute välja selgitamine programmi täiustamise eesmärgil
11
Tegevus koridorides ja pikapäevarühmas
Iga päev
1.-12. klass
Luik,mängu-
juhid
Õpilastel võimalus mängida erinevate lauamängudega, tagamaks neile aktiivse ja eesmärgistatud tegevuse vahetundides
12
Luulekohvik
01.11
Kõik vanuseastmed
Usin, ÕE
Loovuse ja esinemisjulguse arendamine
13
Sportlik vahetund kooli võimlas
Igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
Luik
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel.
Eesmärgiks omavahelise koostöö arendamine ja kehaliselt aktiivne vahetund.
14
Vaikusetsoon pikapäeva klassiruumis
Iga päev
1.-9. klass
Pakk
Krautman
Õpilastel on võimalik eralduda vahetunni kärast ja tegelda ind.tegevustega
15
Tegevus koridorides ja pikapäevarühmas
Iga päev
1.-12. klass
Luik mängujuhid
Õpilastel võimalus mängida erinevate lauamängudega
16
Isadepäev
“Isad koolitunnis”
09.11
Kõik vanuseastmed
klassijuhatajadUsin
Isade ja laste vahelise sideme rõhutamine
17
Staarijäljendamis konkurss
15.11
Kõik vanuseastmed
Usin,ÕE
Esinemisjulguse ja loovuse arendamine
18
Algklasside Kadripäev
22.11
Algklassid
Usin, ÕE,
klassijuhatajad
muusika- õpetajad
Esinemisjulguse ja loovuse arendamine, traditsioonide tundma õppimine
19
Kooli mälumängu meistrivõistlused
Igal teisipäeval
Kõik vanuseastmed
Usin
Lõbusas laadis tarkuste omandamine
20
Mängude päev kooli aulas!

Kõik vanuseastmed
Luik
ÕE
Usin
Koostöö ja ühtekuuluvustune arendamine eri vanuserühmade vahel läbi mängulise tegevuseÕpilastel võimalus tegeleda erinevate lauamängudega.
21
Kooli mälumängu meistrivõistlused
Igal teisipäeval
Kõik vanuseastmed
Usin
Lõbusas laadis tarkuste omandamine
22
Vaba lava
30.11
Kõik vanuseastmed
Usin
ÕE
Esinemisjulguse ja loovuse arendamine
23
Jõululaat
51.nädal
Kõik vanuseastmed
klassijuhatajadhuvijuht
Ühtekuuluvustunde tekitamine,
suhtlemis- ja müügioskuste arendamine
24
Tegevus koridorides ja pikapäevarühmas
Iga päev
1.-12. klass
Luik mängujuhid
Õpilastel võimalus mängida erinevate lauamängudega
25
Kooli mälumängu meistrivõistlused
Igal teisipäeval
Kõik vanuseastmed
Usin
Lõbusas laadis tarkuste omandamine
26
Vaikusetsoon pikapäeva klassiruumis
Iga päev
1.-9. klass
Pakk
Krautman
Õpilastel on võimalik eralduda vahetunni kärast ja tegelda ind. tegevustega
27
Kirikukontsert Metodisti kirikus
21. dets.
Kõik vanuseastmed
Klassijuhatajadhuvijauht
ÕE, muusika-õpetajad
Ühtekuuluvustundetekitamine, esinemisjulguse ja koostöö arendamine, jõulutraditsioonides teavitamineOhutusnõuded kooli territooriumil vaba aja veetmise kohta

18.09.2012 toimunud programmi "Aktiivne ja turvaline koolipäev" töögrupi ja kooli tervisenõukogu koosolekul kinnitati rampide kasutamisega seotud turvalisuse nõuded:
1. Rampidel võivad sõita AINULT Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilased.
2. Õnnetuste vältimiseks on õpilasel KOHUSTUS kanda kiivrit, põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid. Kaitsmete puudumisel on koolil õigus õpilast rampidele ja muudele ohtu kujutavatele objektidele mitte lubada!
3. Rampidel ja kooli staadionil võib õpilane viibida kella 17.00ni. Hilisemal ajal on kooli välisterritooriumil viibimine keelatud!

Välistegevustest

TAK-pildid 004.jpgTAK-pildid 007.jpg
Peale pikka asjaajamist, saabusid kooli lõpuks programmi raames tellitud rularambid. Viivitus oli tingitud asjaolust, et möödunud korral tellitud plastikust minirampe polnud enam võimalik osta ning uued atraktsioonid tuli lasta alltöövõtjal ehitada.
Enne kui ma oma silmaga valminud rulaparki nägin, olid lapsed sellest juba pilti teinud ja Facebookis käis elav arutelu, kes milliseid trikke esimesel koolipäeval nendel sooritama asub!

3. septembril oligi kooliesine tihedalt tõukeratastel ja ruladel noori täis. Aktiivset liikumist jätkus nii vahetundidesse kui ka peale kooli õhtusesse aega.

Samuti on ilusate ilmade korral võimalus mängida kooli staadionil. Palliküsijaid jätkub igasse vahetundi!

Loodetavasti jätkub sõidutuhinat pikaks ajaks ja ka ilmataat on meile sügisel armuline!


Veel veidi varustust

Varustus.jpg M.Luik 004.jpg

Pisut enne suvevaheaega jõudis meieni viimane osa mängudest. Enamus neist sai kohe kasutusele võetud.

Hea kogemuse õues tegutsemiseks saime Mölkky näol. Alguses õpetasime mängu tunnis selgeks, hiljem võis seda omal käel vahetundides proovida.

Tubasteks tegevusteks ostsime juurde mõned maled-kabed ja koroona. Algklassid said igaüks populaarse ja paljukiidetud krokodilli-mängu. Mõnusamaks äraolemiseks paigutasime pikapäevarühma kott-toolid.
Nii uued kui vanad vahendid leiavad sügisest taas kasutamist. Seniks aga laseme lastel aktiivselt ja turvaliselt pere seltsis aega veeta.
Kaunist suve!


Programmi kõrghetked Tallinna Kristiine Gümnaasiumis

Aktiivse ja turvalise koolipäeva raames toimus Tallinna Kristiine Gümnaasiumis mitmeid huvitavaid üritusi. Programmi kõrghetkedeks kujunesid ülekooliline „Mängude päev“ , õues paiknev rulapark ja esmaabikoolitused.

Traditsiooniline Kristiine Gümnaasiumi mängude päev vältas tavaliselt terve koolipäeva, kella 9.30-14.00ni. Õpilastel oli võimalus vahetundides muusika saatel mängida erinevaid lauamänge.

Mängiti lauajalgpalli, erinevaid mõttemänge, lauatennist, koroonat, kabet ja loomulikult malet.

Osavõtt üritusest oli alati rohkearvuline. Tore oli vaadata abituriente algklassi lastega koos mängimas-kõik olid justkui üks sõbralik pere!

Tuleb tõdeda, et lisaks mängulisele poolele oli see ka väga hea meeskonnatöö-üritus, muutes koolipere veelgi ühtsemaks! Rõõm oli kohata ka külaliskooli esindajaid, kes meie esimest mängude päeva uudistamas käisid!

Õues paiknev rulapark kujunes tõeliseks hitiks! Noorema kooliastme poisid veetsid kõik vahetunnid rulade ja tõukeratastega sealsetel atraktsioonidel! Isegi koolipäeva lõppedes jagus lapsi sinna veel mitmeks tunniks! Tegemist oli plastikust mini-rulapargiga, mis rohket kasutatavust arvestades kestis päris hästi, pakkudes lastele liikumisrõõmu poolteist aastat. Olime ostust niivõrd vaimustuses, et otsustasime viimaste projekti rahade eest soetada veel kaks rambikomplekti!

Õpilastele meeldis ka praktiline esmaabi , kus lastel avanes võimalus tegutseda erinevate vigastuste puhul. Tegutseti suure huvi ja põnevusega. Elustamisnuku ja mulaažide kasutamine muutsid kogu protsessi väga atraktiivseks, nii kinnistusid eluliselt vajalikud oskused loodetavasti väga põhjalikult! Turvalisuse tagamisel on esmaabi populaarsus ja vajalikkus saanud kinnitust. Jätkame selle tegevusega ka edaspidi.

Ülaltoodud kolm olid meie kooli kõrghetked aktiivse ja turvalise koolipäeva raames. Usun siiralt, et neil tegevustel ja kogu programmil oli suur mõju õpilaste koolipäeva aktiivsemaks ja turvalisemaks muutmisel!

Jätkuvat aktiivset ja turvalist koolipäeva soovides

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi projektijuht

Margus Luik

Varakevadine mängude päev!

Märtsi alguses leidis aset järjekordne, meie koolis juba traditsiooniks saanud mängude päev. Seegi kord oli õpilastel vahetundides võimalus erinevaid lauamänge mängida.

Tegevust jagus igale maitsetele-osad mängudest eeldasid taibukust, teised aga kehalist osavust.
Seekord sai ennast proovile panna lauajalgpalli ja petanki mängides, eriti populaarne oli lauatennis. Väiksematele lastele sai üles seatud lauamängude nurk, kogu tegevust saatis lõbus muusika.

Tundus, et lapsed jäid üritusega igati rahule. Tore oli näha suurte ja väikeste omavahelist koostööd-vanemad õpetasid pisikestele lauamängureegleid ning seejärel võeti ka üksteiselt mõõtu!

Järgmisel korral saame lisaks olemasolevatele kasutada juba ka uusi projektivahendeid. Tellimus nende tarvis on sisse antud, oleme rõõmsas ootusärevuses!
Mängudepäev_007.jpg


Kesk-Läänemere programmi Interreg IVA projekti ”Aktiivne ja turvaline koolipäev” uudised


Alates 2009. aasta lõpust on Tallinna Kristiine Gümnaasium olnud seotud Soome-Eesti ühisprojektiga „Aktiivne ja turvaline koolipäev“. Projekt hõlmab 1.-9. klassi õpilasi, eesmärgiga muuta nende koolipäev turvalisemaks, aktiivsemaks ja sisukamaks. Projektiga on liitunud 45 Tallinna ja 44 Turu linna kooli. Iga kool saab projekti kestuseks oleva kolme aasta jooksul kulutada 3000 eurot, et osta selle eest vahendeid ja korraldada üritusi.

Igas koolis on projekti juht ja töögrupp, mis koosneb peamiselt õpetajatest. Kristiine Gümnaasiumi projektijuht on kehalise kasvatuse õpetaja Margus Luik. Töögruppi kuuluvad veel eelmine eestvedaja, nüüd õppealajuhataja kohustusi täitev Anu Rannus, direktor Tiina Pall, huvijuht Mart Usin ning õpetajad Elina Krautman ja Ragne Pakk. Koostööd tehakse ka teiste õpetajatega, abiks on mängujuhtide koolituse läbinud õpilasomavalitsuse liikmed.

Iga projektis osalev kool haldab ka teemakohast kodulehte. Kristiine gümnaasiumi tegemistega saate ennast kursis hoida järgmise lingi kaudu:
http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/Tallinna+Kristiine+G%C3%BCmnaasium


Meie koolis on lastel võimalus vahetundides mängida koridorides paiknevaid lauamänge. Hetkel leiavad kasutust lauatennis, lauajalgpall ja koroona. Lisaks saab mängida mitmesuguseid väiksemaid lauamänge. Osad neist on antud õpetajate kätte klassiruumidesse, kus õpilased saavad vahetundides tegutseda. Mõned on paigutatud pikapäevarühmas asuvasse nö „vaiksesse tsooni“, kus õpetaja juuresolekul on võimalus vahetunni saginast eemalduda ning mängida rahu ja mõttetegevust nõudvaid lauamänge.

Igal kolmapäeva on kooli võimla avatud aktiivseks vahetunniks, kus õpetaja juhendamisel on võimalik mängida palli, hüpata hüppenööriga või tegutseda võimlemisrõngastega-valik on lai ja mitmekesine.

Ilusate ilmade korral on võimalik vahetund veeta kooli hoovis. Talvel pakume projekti raames soetatud kelkude kasutamisvõimalust, suvel on väga populaarseks osutunud rularambid. Lisaks saab väljas mängida korv- ja jalgpalli, tüdrukutele on rohkem meeltmööda rahvaste- ja sulgpalli mäng.

Lisaks toimub meie koolis juba traditsiooniks saanud „Mängude päev“, mil väikesed ja suured koos kooli aulas mängides lõbusasti aega veeta saavad. Tegevused toimuvad kogu päeva vältel. Iga vahetund mängib muusika ja aula on mänge ning neid mängivaid õpilasi tihkelt täis. Üritus on õpilaste seas suurt populaarsust kogunud ja seda päeva oodatakse!

Lisaks mängudele, viime regulaarselt läbi mõttetahvli analüüse, kus õpilased arutlevad etteantud teemal, märkides plussid-miinused üles spetsiaalselt selle tarbeks koostatud mõttetahvlitele. Hiljem on kogu kooliperel võimalus arutelu tagajärgi kooli infostendil paiknevalt plakatilt lugeda.

Alates 2009. aastast oleme läbi viinud mitmeid huvitavaid ja koolipäeva sisukamaks muutnud üritusi nagu lõbusate võistlustega kooli staadionil toimunud perepäev või jõululaat, kus õpilased kauplesid omatehtud kookide, küpsiste ja muu kraamiga.
Kadrikarnevalil said lapsed kasutada oma loovust, riietudes teemakohaselt ja mängides selle päevaga seonduvaid mänge.
Väga suur ja ilus oli staadionil aset leidnud kooli laulu- ja tantsupidu, kus lapsevanemate ja õpetajate silme all tantsisid rahvatantse nii suured kui väikesed.

Talvised klassidevahelised suusasõidud ja lumelinnaku ehitamised on samuti olnud alati toredad ja emotsionaalsed, kus esiplaanil eelkõige rõõm ja tegutsemislust ja alles seejärel sportlik tulemus.

Kinokultuuri austajatele korraldasime filmiõhtu, regulaarselt toimuvad kooli mälumängu meistrivõistlused.
Mitmel korral oleme õpilastele tutvustanud ka esmaabivõtteid, praktiseerides elustamist ja haava sidumist mannekeenil.

Projekti partneriks on ka Tallinna Ülikoolis resideeruv uurimisrühm, mis viib regulaarselt läbi projektiga seonduvaid uurimusi. Viimane suurem uurimus hõlmas õpilaste rahulolu projektiga. Tagasiside oli väga põhjalik, hõlmates endas iga kooli detailanalüüsi. Meie kool sai õpilastelt valdavalt positiivsed kommentaare. Puudujääke on, kuid need ei ole suured. Üldkokkuvõte on loetav projekti kodulehelt:
http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/Forms+and+info.

Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et projekt on koolipere rohkem liitnud. Õpilased suhtlevad eri vanuseastmeti tihedamalt-ühine tegevus liidab! Samuti on projekt tihendanud õpetajate vahelist suhtlemist, kaasates neid erinevatesse projektitegevustesse.

Lisaks oma koolile on sagenenud läbikäimine ka teiste projektikoolidega. Üksteisel käiakse külas, aeg-ajalt korraldatakse ühiseid üritusi. Ka kolleegid Turust on meie tegemisi kaemas käinud ning peagi seisab ees meiepoolne vastuvisiit.

Vahetunnid ja vaba aja sisustamine kooli territooriumil on muutunud mõtestatumaks ning sihipärasemaks. Projekt on andnud materiaalsed võimalused, soetamaks selleks nii vajalikku atribuutikat.

Loodetavasti oleme suutnud kujundada õpilastes oskuse ja tahte oma vaba aega aktiivsemalt ja mõtestatumalt sisustada. Väga loodan, et kujuneb välja harjumus viibida ja mängida värskes õhus ja seda iga ilmaga!

Margus Luik
Projekti ”Aktiivne ja turvaline koolipäev” koordinaator Tallinna Kristiine Gümnaasiumis
margus.luik@kristiine.tln.edu.eeMõttetahvli analüüs: Laura ja Lasse on väga harva haiged. Missugused käitumisviisid aitavad neil tervist hoida?

Veebruari alguses viisin 1.-5. klassi õpilaste seas läbi arutelu tervislike eluviiside teemal. Lapsed olid väga teadlikud ja andsid ülimalt andekaid vastuseid!
Valikut parimatest vastustest leiate alljärgnevast kirjeldusest.

Selleks, et terve püsida, peeti oluliseks õiget riietust, regulaarset sportimist, vigastustest hoidumist, suusatamist ja kelgutamist.

Tähtsaks peeti veel porgandi söömist ja üldse tervislikult toitumist, sealhulgas liha söömist, vitamiinide võtmist, jalutuskäike, hommikuvõimlemist, rohket õues viibimist, mee söömist, pärnaõie teed, piisavat und ja käte- ning hambapesu.

Veel mainiti päevitamist, saunas käimist ning seejärel veega karastamist, kehalt higi maha pesemist. Oluline on juua klaas vett päevas!

Veel arvati, et liialdada ei tohiks magusa ja rämpstoiduga. Harjutusi tuleks teha õigesti ja seda eriti venitusharjutuste osas! Jalgrattasõitu peeti samuti oluliseks, seejuures rõhutati, et tuleb siiski olla ettevaatlik!

Tervena püsimiseks ei tohi ka võõrastelt kommi võtta ega kommionuga kaasa minna. Samuti ei tohi näppida võõraid asju ja koeri. Igaks juhuks tuleks käia mitu korda aastas arstlikus kontrollis.

Ülaltoodust võib järeldada, et teoorias teavad Kristiine gümnaasiumi õpilased väga hästi kuidas terved püsida. Praktika osas näen veel arenguruumi, aga kui teadmised olemas, küll siis ka nende rakendamiseni jõutakse!

Mõttetahvel.JPG


Programmi „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ tegevuskava,
2011/2012 õppeaasta II poolaastaTegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus
1
Projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ koosolek hotellis Portus
16.jaanuar
M.Luik
Sirje ja Georg Aher
Detailsem projektiga tutvumine. Uue poolaasta tegevustega kurssi viimine.
2
Töögrupi koosolek
23. jaanuar
Töögrupi liikmed
M.Luik
Selgusele jõudmine uute vahendite soetamise osas, uue poolaasta tegevuskava paika panemine
3
Aktiivne vahetund võimlas
igal kolmapäeval
Kõik vanuseastmed
M.Luik
Lapsed saavad vahetundides ennast palli mängides välja elada ja aktiivselt aega veeta-liikumisharjumuse kujundamine
4
Suusavõistlused
23.-26. jaanuar
1.-3. klass
M.Luik/T.Meos
„Suusapisiku“ istutamine
5
Suusavõistlused
1.-10. veebruar
4.-5. klass
M.Luik/T.Meos
„Suusapisiku“ istutamine
6
Aktiivsed vahetunnid õues
veebruar
5.-9. klass
M.Luik
Võimalus värskes õhus jalutada ja kelgutada-värskes õhus liikumusharjumuse omandamine
7
Tegevuskava täiendamine. Koostöö kehalise kasvatuse õpetajatega.
veebruar
Tervisenõukogu esindaja ja kehalise kasvatuse õpetajad
M.Luik
Õpilastele võimaluste leidmine aktiivseks tegevuseks vahetundides ja pärast kooli.
8
Konsultatsioon majandusjuhatajaga
17.02
Töörühma esindaja ja majandusjuhataja
M.Luik/ I.Märtsoo
Uute projektivahendite tutvustamine, ülevõtu- ja mahakandmisaktide kooskõlastamine
9
Koostöö algklassiõpetajate ainesektsiooniga
veebruar
Klassiõpetajad
R.Pakk
E.Krautman
A.Rannus
M.Luik
1.-6.klassi õpilaste koolipäeva muutmine sihipäraste tegevustega aktiivseks.
10
Mälumängu meistrivõistlused
veebruar, igal teisipäeval
Õpilaste endi moodustatud võistkonnad
M.Usin
Õpilaste koostöö, mõtlemisvõime ja teadmiste arendamine
11.
Tegevus vahetundides: lauamängud, lauajalgpall, piljard, jäähoki
igal vahetunnil
7.-9.klass
Direktsioon, maj.juhataja, keh.kasv.õpetajad
Õpilastel võimalus kooli koridoris mängida erinevaid lauamänge-mõtlemisvõime ja koostöö arendamine
12.
Sportlik vahetund
igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M.Luik
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel-aktiivse eluviisi juurutamine
13.
Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine
23. veebruar
Kõik vanuseastmed
M.Usin ja muusikaõpetajad
Esinemisoskuse arendamine, patriotismi tugevdamine
14.
Sportlik vahetund
igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M.Luik
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel-aktiivse elustiili kujundamine
15.
15
Vaikusetsoon pikapäeva klassiruumis. Vahendid: mugavad toolid, vaip, kõrvaklapid, muusikakeskus.
märts

9.-12.klass
Direktsioon, maj.juhataja, töögrupp
Õpilastel on võimalik eralduda vahetunni kärast ja tegelda ind.tegevustega-mõttetegevuse ja koostöö arendamineTegevus pikapäevarühma ruumides
5.-8. märts
1.-6. klass
R.Pakk/E.Krautman
Õpilastel võimalus mängude toas tutvuda erinevate lauamängudega


„Mängude päev“
projekti rahadest eraldatud mängudega tegelemiseks
9. märts
Kogu koolipere
M.Luik
M.Usin
E. Krautman
R.Pakk
A.Rannus
Erinevate mängude õppimine, koostöö gümnaasiumi ja noorema kooliastme õpilaste vahel


Vendade Liivide etluskonkursi koolivoor
29. märts

M.Usin/ emakeele õpetajad
Esinemisjulguse ja -oskuste areng


Mälumängu meistrivõistlused
aprill, igal teisipäeval
Õpilaste endi moodustatud võistkonnad
M.Usin
Õpilaste koostöö, mõtlemisvõime ja teadmiste arendamine


Erinevate mängude õppimine, koostöö gümnaasiumi ja nooremate kooliastmete õpilaste vahel
Sportlik vahetund
aprill
igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M.Luik
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel


Turu projektikooli külastus
12. aprill
9. klass
E.Aru/E.Kala/R.Pakk
Kogemuste vahetamine Soome projektipartneritega


Vaba lava
26. aprill
1.-5. klass
Huvijhut/algklasside õpetajad
Õpilaste esinemisoskuse ja loovuse areng


Aktiivne vahetund õues
igal kolmapäeval
Kõik vanuseastemed
M.Luik
Värskes õhus liikumisharjumuse omandamine


Tegevus vahetundides: lauamängud, jalgpall, piljard, jäähoki
aprill
iga vahetund
7.-9.klass
Direktsioon, maj.juhataja, keh.kasv.õpetajad,
Õpilastel võimalus kooli koridoris ja klassides mängida erinevaid lauamänge.


Aktiivne vahetund õues
mai
igal kolmapäeval
Kõik vanuseastemed
M.Luik
Värskes õhus liikumisharjumuse omandamine


Tegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus
1
Emad koolitunnis
11. mai
Emad ja õpilased
M.Usin
Lastevanemate, õpilaste ja õpetajate omavahelise koostöö täiustamine

Luulekohvik
17. mai
õpilased
M.Usin, emakeeleõpetajad
Esinemisoskuse ja loovuse areng

Seiklusmäng
4. juuni
1.-4. klassi õpilased
M.Usin, algklasside õpetajad
Vabas õhus liikumisharjumuse omandamine

Kokkuvõtted projekti käigust
juuni
Töögrupp, direktor
M.Luik
Projekti analüüs, järelduste tegemine.

Tali tuli!

Uue tellimisvooru tulemusena on meil juures palju uusi vahendeid. Lõpuks leiavad kasutust ka pikka aega lund oodanud kelgud! Eriti just väikestele lastele on nendest palju rõõmu, aga miks mitte ka gümnasistidele, kes üksteist lumel võidu peale vedada saavad!

Sisetingimustes tegutsemiseks ostsime juurde sulgpalle, et pakkuda aktiivsetel vahetundidel pisut rohkem tegevust tüdrukutele.

Lisaks jagasime algklassidele mõned lauamängud, et kisa ja tõuklemist vahetunnis vähemaks saada.
Picture.jpgtalv_004.jpgAktiivne ja turvaline koolipäev uue õppeaasta algul

Uue kooliaasta alguses viibisid õpilased ilusa ilmaga õues. Projekti raames võimaldati lastel laenutada spordivahendeid. Jätkuvalt kogus populaarsust rulaplats.

Välistest tegevustest võimaldati lastele korv- ja võrkpallimängu, nõudlus oli ka jalgpalli järele. Tüdrukutele mõeldes pakkusime välja sulgpalli, lendava taldriku ja hüppenööri võimaluse.

Ilmade jahenedes on hoogu kogumas tubased tegevused. Igal korrusel on vahetundides võimalik mängida lauamänge, vaiksemat olemist saab nautida pikapäeva rühmas. Lisaks toimuvad igal kolmapäeval sportlikud vahetunnid kooli võimlas.

Uue tegevusena oleme huvijuhiga koostöös välja pakkunud mälumängu turniiri (5.-12. klass). Turniir toimub huvijuhi eestvedamisel igal nädalal, arvestust peetakse vanuseastmeti.

Novembrikuus plaanime suuremat ülekoolilist mängude päeva, arendamaks koostööd ja ühistegevust erinevate vanuseastmete vahel.

Kohe õppeaasta alguses viidi põhikoolis läbi mõttetahvli analüüs, selgitamaks välja projekti plusse-miinuseid.

Kokkuvõtet aruteludest võite lugeda alljärgnevast lühianalüüsist.

Arutelu viidi läbi 3. -6. klassi õpilaste seas. Igast vanuseastmest valiti välja kaks klassikomplekti.

Arutelust sündisid alljärgnevad tulemused:
+
Positiivsena toodi ära, et vahetundides on võimalik käia õues kus saab ringi joosta ja ratastega sõita. Veel meeldis võimalus spordisaalis palli mängida ja hüppenööriga hüpata, koridoris sõpradega kohtuda ja lauamänge mängida. Eriti meeldib lauajalgpall, tüdrukutele keks. Palju üritusi, klassiruumid rõõmsates toonides ja ilusti kaunistatud. Võrreldes teiste koolidega on meil palju rohkem mänge ja tegevusi. Ilus koolimaja ja hoov.
-
Kisa ja tõuklemine algklasside koridorides, liiga lühikesed vahetunnid, vähene õues käimise võimalus, väikestel keelatud minna teistele korrustele. Rohkem võiks olla ruumi ja võimalusi mängudeks. Poisid mängivad koridori ustega, tehes osadele haiget. Koolikella helin liiga pikka aega ühesugune, muutub tüütavaks. Tüdrukutele võiks olla rohkem asju. Vahendid võiksid olla kvaliteetsemad. Pole kohta kus lauatennist mängida
IMG_5052.jpgPicture_254.jpgTallinna Kristiine Gümnaasiumi tegevuskava 2011/2012 õppeaasta I poolaastalTegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus
1
Arutelu ja uue projekti tutvustus töörühma liikmetele
September
Õpetajad ja töörühma liikmed
T. Pall
A. Rnnus
R. Pakk
E. Krautman
M. Usin
M. Luik
M. Luik
Tegevuskava arutelu uueks poolaastaks. Uute ürituste ja plaanide sobitamine töökavasse. Tööülesannete selgeks tegemine.
2
Projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ seminar 21. Koolis
21.sept.
M. Luik
M. Usin
Sirje ja Georg Aher
Osalevate Tallinna ja Turu koolide kogemuste ja probleemidega tutvumine.
3
Turu projektikoolide õpetajate külaskäik
22. sept.
Soome kolleegid
M. Luik ja M. Labanova
Soome kolleegidele ülevaate andmine meie kooli projekti tegevustest ja võimalustest, kogemuste vahetamine.Tegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus

4
Sportlik vahetund
Igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M.Luik
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel. Eesmärgiks tervislike ja aktiivsete eluviiside propageerimine

5
Vaikusetsoon pikapäeva klassiruumis
Iga päev
1.-9. klass
R. Pakk/ E. Krautman
Õpilastel on võimalik eralduda vahetunni kärast ja tegelda ind.tegevustega. Peamiseks eesmärgiks vaikuse ja rahu võimaldamine

6
Tegevus koridorides ja koolihoovis (ilusa ilmaga)
Iga päev
1.-12. klass
M. Luik
Õpilastel võimalus tegeleda erinevate mängudega nii sees kui väljas.

7
Kooli mälumängu meistrivõistluste esimene voor
Oktoober
igal teisipäeval

M. Usin
Lõbusas laadis tarkuste omandamine

8
Projektipäeva seiklusmäng 1.-4. klassi õpilastele
21. okt
1.-4. klass
M. Usin/ algklasside õpetajad
Vabas õhus liikumise propageerimine.

9
Sportlik vahetund
Igal kolmapäeval
Põhikool
M. Luik
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel

10
Mõttetahvlite täitmine projekti täiustamise eesmärgil
oktoober
3.-9. klass
M. Luik
Õpilaste ideede ja ettepanekute välja selgitamine programmi täiustamise eesmärgil

11
Tegevus koridorides
Iga päev
1.-12. klass
M. Luik ja mängujuhid
Õpilastel võimalus mängida erinevate lauamängudega, tagamaks neile aktiivse ja eesmärgistatud tegevuse vahetundides

12
Tegevus koolihoovis
Iga päev (ilusate ilmade korral)
1.-12. klass
Kooli juhtkond/ M. Luik
Õpilastel võimalus vabas õhus mängida erinevaid pallimänge ja sõita ratastega. Peamiseks eesmärgiks pakkuda lastele liikumisvõimalust värskes õhus!

13
Sportlik vahetund
November
Igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M. Luik
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel.
Eesmärgiks omavahelise koostöö arendamine ja kehaliselt aktiivne vahetund.

14
Vaikusetsoon pikapäeva klassiruumis
Iga päev
1.-9. klass
R. Pakk/ E. Krautman
Õpilastel on võimalik eralduda vahetunni kärast ja tegelda ind.tegevustega

15
Tegevus koridorides
Iga päev
1.-12. klass
M. Luik ja mängujuhid
Õpilastel võimalus mängida erinevate lauamängudega

16
Kooli mälumängu meistrivõistlused
igal teisipäeval

M. Usin
Lõbusas laadis tarkuste omandamine

17
Mängude päev

1.-12. klass
M. Luik/ M. Usin
Mängujuhi koolitusel osalenud õpilased
Aulas võimalik mängida muusika saatel erinevaid lauamänge.

Päeva eesmärgiks on erivanuste õpilaste omavaheliste suhete arendamine ja erinevate lauamängude tutvustamine.

18
Sportlik vahetund
Detsember
Igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M. Luik/ mängujuhid
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel. Võimaluste piires saavad õpilased ülevaate lihtsamatest mängudest, millega vahetundides tegeleda.

19
Vaikusetsoon pikapäeva klassiruumis
Iga päev
1.-9. klass
R. Pakk/ E. Krautman
Õpilastel on võimalik eralduda vahetunni kärast ja tegelda ind. tegevustega

20
Tegevus koridorides
Iga päev
1.-12. klass
M. Luik ja mängujuhid
Õpilastel võimalus mängida erinevate lauamängudega

21
Kooli mälumängu meistrivõistlused
igal teisipäeval

M. Usin
Lõbusas laadis tarkuste omandamine

22
Mängude päev

1.-12. klass
M. Luik/ M. Usin
Mängujuhi koolitusel osalenud õpilased
Aulas võimalik mängida muusika saatel erinevaid lauamänge. Koostöö arendamine erinevate kooliastmete vahel.

23
Kirikukontsert Oleviste kirikus
22. Dets.
Kogu kool
M. Usin /muusikaõpetajad
Kooli ühtsustunde ja jõulurahu propageerimine


Tallinna Kristiine Gümnaasiumi tegevuskava 2011 II poolaastalTegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus
1
Arutelu ja projekti tutvustus töörühma liikmetele
19.jaanuar
Õpetajad ja töörühma liikmed
T. Pall
A. Rnnus
R. Pakk
E. Krautman
R.Tamm
M.Tinn
M.Luik
Õpilaste vajadustes selgusele jõudmine, ideede ja ettepanekute projektiga sobitamine, tööülesannete jaotamine
2
Projektiga „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ tutvumine hotellis Portus
21.jaanuar
M.Luik
Sirje ja Georg Aher
Detailsem projektiga tutvumine.Osalevate Tallinna koolide kogemuste ja probleemidega tutvumine.

3
Filmiõhtu
21. jaanuar
Õpilased
M.Tinn/R.Tamm

4
Suusavõistlused
24. jaanuar
3. ja 5. klass
M.Luik/T.Meos
„Suusapisiku“ istutamine
5
Suusavõistlused
25. jaanuar
4. klass
M.Luik/T.Meos
„Suusapisiku“ istutamine
6
Lumelinna ehitamine
jaanuar
Kogu kool
R.Tamm
Kooli „MEIE“ tunde kujundamine
7
Tegevuskava täiendamine. Koostöö kehalise kasvatuse õpetajatega.
2.02
Direktsioon, ainesektsioon TERVIS
T.Pall/M.Luik
Õpilastele võimaluste leidmine aktiivseks tegevuseks vahetundides ja pärast kooli.
8
Töörühma koosolek. Õppepäeva info edastamine, vajalike vahendite esmase nimekirja koostamine.
18.02
Töörühm, majandusjuhataja
M.Luik
Materiaalsete ressursside hetkeseisu hindamine, vajadused projekti elluviimiseks vastavalt tegevuskavas planeeritule.
9
Koostöö algklassõpetajate ainesektsiooniga ja tervisenõukoguga.
veebruar
Klassiõpetajad, tervisenõukogu liikmed
R.Pakk
E.Krautman
A.Rannus
M.Luik
1.-6.klassi õpilaste koolipäeva muutumine sihipäraste tegevustega aktiivseks.
10
„Mängude päev“
projekti rahadest eraldatud mängudega tegelemiseks
veebruar
Kogu koolipere
M.Luik
R.Tamm
M.Tinn
E. Krautman
R.Pakk
A.Rannus
Erinevate mängude õppimine, koostöö gümnaasiumi ja nooremate kooliastmete õpilaste vahel
11.
Puhkenurk mängimiseks: lauamängud: jalgpall, piljard, jäähoki

Iga vahetund
7.-9.klass
Direktsioon, maj.juhataja, keh.kasv.õpetajad
Õpilastel on võimalus mängida erinevaid lauamänge.
12.
Sportlik vahetund
Igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M.Luik
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel
13.
Tegevuskava täiendamine kehalise kasvatuse õpetajatega
21. veebruar
A.Lindvest
K.Pärtel
M.Indov
E. Krautman
M.Luik
Võimaluste otsimine sportlikumat laadi tegevuste projekti kaasamiseks


Tegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus
14
Sportlik vahetund
märts
Igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M.Luik
Õpilastel võimalus võimlas mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel
15
Vaikusetsoon pikapäeva klassiruumis Vahendid: mugavad toolid, vaip, kõrvaklapid, muusikakeskus
märts
9.-12. klass
Direktsioon, maj.juhataja, töögrupp
Õpilastel on võimalik eralduda vahetunni kärast ja tegelda ind.tegevustega
16
Tegevus mängude toas
1. märts
5a
R.Pakk/R.Tamm
Õpilastel võimalus mängude toas tutvuda erinevate lauamängudega
17
Tegevus mängude toas
1. märts
5b
R.Pakk/R.Tamm
Õpilastel võimalus mängude toas tutvuda erinevate lauamängudega
18
12. klassi lõpukell
aprill
1. ja 12. klass
R.Tamm/M.Tinn
Kooli „MEIE“ tunde kujundamine
19
Seltskonnatantsu võistlus koos koolielu tutvustamisega uutele 1. klassi õpilastele
aprill
2.-4. klass
V.Timm
Õpilaste esinemis- ning tantsuoskuse arendamine. Tulevatele õpilastele koolielust ettekujutuse loomine
20
„Mängude päev“
projekti rahadest eraldatud mängudega tegelemiseks
aprill
Kogu koolipere
M.Luik
R.Tamm
M.Tinn
E. Krautman
R.Pakk
A.Rannus
Anda võimalus õpilastele koolitunnist kogutud pingeid maandada, tagades seega rahulikuma ning pingevaba õpitunni. Tegevus toimub kooli võimlas ning saalis.
21
Sportlik vahetund
Aprill
Igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M.Luik
Õpilastel võimalus saalis mängida erinevaid sportmänge ja teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel. Õues rulaplats.
22
Puhkenurk mängimiseks: lauamängud: jalgpall, piljard, jäähoki
aprill
iga vahetund
7.-9. klass
Direktsioon, maj.juhataja, keh.kasv.õpetajad.
Õpilastel on võimalus mängida erinevaid lauamänge, tagades seeläbi ümberlülitumise õppimiselt aktiivsele puhkusele
23
„Mängude päev“
projekti rahadest eraldatud mängudega tegelemiseks õues
mai
Kogu koolipere
R.Tamm/M.Luik
Anda võimalus õpilastele koolitunnist kogutud pingeid maandada, tagades seega rahulikuma ning pingevaba õpitunni. Tegevus toimub kooli staadionil ning rulaplatsil.
24
Spordipäev
mai
1.-6. klass
Kehalise kasvatuse õpetajad, R.Tamm
Aktiivse tegevuse pakkumine kooli staadionil-sportliku eluviisi propageerimine
25
Puhkenurk mängimiseks: lauamängud: jalgpall, piljard, jäähoki
mai
iga vahetund
7.-9.klass
Direktsioon, maj.juhataja, keh.kasv.õpetajad
Aktiivne puhkus ja atraktiivne tegevus, mis võimaldavad paremini keskenduda õppetööle
26
Sportlik vahetund
mai
igal kolmapäeval
Põhikool vanuseastmeti
M.Luik
Aktiivne puhkus-õpilastel võimalus staadionil mängida erinevaid sport- ja liikumismänge ning teha teatevõistlusi õpetaja juhendamisel. Õues rulaplats.


Tegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus
27
Kooli laulu- ja tantsupidu
mai
Lapsed erinevatest vanuseastmetest
M.Indov,
M. Labanova
K.Rei ja huvijuhid
Laulu ja tantsu propageerimine
28
Kokkuvõtted projekti käigust ja ettepanekud uue õp. a. tegevusteks
juuni
Töögrupp, direktor
M.Luik
Projekti analüüs, järelduste tegemine.

Mängude päev
15. aprillil toimus traditsiooniline Kristiine Gümnaasiumi mängude päev. Terve koolipäeva jooksul, kella 9.30-14.00ni, oli õpilastel võimalus vahetundides muusika saatel mängida erinevaid lauamänge.

Mängiti lauajalgpalli, erinevaid mõttemänge, lauatennist, koroonat ja loomulikult kabet.
Osavõtt üritusest oli rohkearvuline, tore oli vaadata abituriente algklassi lastega koos mängimas-kõik olid justkui üks sõbralik pere!

Tuleb tõdeda, et lisaks mängulisele poolele on see ka väga hea meeskonnatöö-üritus, aitamaks kooliperel veelgi ühtsemaks saada!

Suured tänusõnad kooli juhtkonnale, huvijuhtidele ja aktiivsetele õpilastele, tänu kellele õnnestus üritus korralikult läbi viia. Rõõm oli kohata ka külaliskooli esindajaid!

Projekti raames saabunud uued vahendid jõudsid koolimajja ning leiavad koheselt kasutust aprillikuus toimuval mängude päeval.

stiilin%E4dal_138.jpgstiilin%E4dal_137.jpg

stiilin%E4dal_136.jpg

2011 II poolaasta: Sportlik vahetund võimlas-igal kolmapäeval on õpilastel võimalus vahetunnis sportlikult aega veeta. Tegevus toimub kooli võimlas, vanuseastmeti ja õpetaja juhendamisel. Kavas on liikumis- ja pallimängud, tantsud ning teatevõistlused.


pildid_259.jpg
pildid_260.jpg

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi tegevuskava 2010/2011 õppeaasta I poolaastal

Tegevus
Aeg/
kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus
Koolitus rahvusraamatukogus
15.09
Projekti-juhid
S.ja G.Aher
Koolis on läbiviidud 5.-9.kl vahetunni uuring 7.oktoobriks
Infotund õpetajatele
16.09
õpetajad
A.Rannus
Õpetajad on teadlikud projektitegevustest ja teavad, millised vahendid on õpilaste kasutuses.
Projektimeeskonna koosolek
28.09
Projektimeeskond
A.Rannus
Meeskonnaliikmed teavad oma ülesandeid ja koostavad tegevuskava
I poolaastaks
Koostöö klassijuhatajatega, uurimuse läbiviimine õpilaste hulgas
27.09-04.10
5.; 6.; 8.; 9.kl. õpilased
Klassi-juhatajad
Info saamine õpilaste poolt soovitud vahetunnitegevuste kohta.
Lastevanemate teavitamine projektist lastevanemate üldkoosolekul
11.10
lapsevanemad
A.Rannus
Lapsevanemad on teadlikud projektitegevustest.
Mängude päev.
Projekti vahenditest saadud mängude mängimine kõikidel vahetundidel ja pärast tunde.
12.10
I pool-
aasta
Kõik õpilased
R.Tamm
L.Vilibert
A.Rannus
Õpilased teavad , millised mängud on koolis ja tutvuvad mängureeglitega, osalevad turniiridel.
Tegevus mängude toas
14.10
5a
R.Tamm
R.Pakk
Õpilased mängivad vahetundides erinevaid mänge, neil on võimalus osaleda erinevates tegevustes
Tegevus mängude toas
15.10
5b
R.Tamm
R.Pakk
Õpilased mängivad vahetundides erinevaid mänge, neil on võimalus osaleda erinevates tegevustes
Tegevus mängude toas
21.10
6a
R.Tamm
R.Pakk
Õpilased mängivad vahetundides erinevaid mänge, neil on võimalus osaleda erinevates tegevustes
Liikumismängude päev algklassiõpilastele
Iga kuu 2x
1-4.klassid
E.KrautmanK.Pärtel+ gümnaasiumi õpilased
Koostöö ja tegutsemisvõimalus kooli noorema ja vanema kooliastme õpilaste vahel.
Külaskäik Turu linna koolidesse
9. ja 10.nov.
Projektijuht või meeskonna liige
Projekti juhatus
Tutvumine Turu linna koolide õpilaste tegevusega ja uute kogemuste saamine.
Tegevus mängude toas
4. - 5.11
6b, 7a
R.Tamm
Õpilased mängivad vahetundides erinevaid mänge, neil on võimalus osaleda erinevates tegevustes
Tegevus mängude toas
11.-12.11
7b, 8a
R.Tamm
Õpilased mängivad vahetundides erinevaid mänge, neil on võimalus osaleda erinevates tegevustes
Tegevus mängude toas
18.-19.11
8b ja 8c
R.Tamm
Õpilased mängivad vahetundides erinevaid mänge, neil on võimalus osaleda erinevates tegevustes
Kadrikarneval
24.11
algklassid
E.Krautman algklasside õpetajad
Õpilastel on võimalus rakendada oma loovust.
Pikapäevarühma lavastus
Dets. esimene nädal
1.klassid
A.Rannus
I.Haalen
Õpilased kasutavad projekti vahenditest saadud käpiknukke, areneb esinemisjulgus, loovus.
Jõululaat
Dets.3.
nädal
Kõik klassid
R.Tamm
M.Tinn
Koostegevuse võimalus (õpilased, õpetajad, kooli töötajad)

Tegevus õuerampidel

p1.jpgp2.jpg
p3.jpg
Projektist saadud vahendid mängudeks ja tegevusteks

p5.jpgp4.jpg
p6.jpgp7.jpg
p8.jpgp9.jpg
p10.jpgp11.jpg

p12.jpgp13.jpgProjektiga „Turvaline ja aktiivne koolipäev“ motiveeris liituma
*uute võimaluste pakkumine õpilastele,
*koolisiseste koostöövõimaluste edendamine,
*kogemuste saamine ja edastamine kodulinnas,
*mõtete, ideede, kogemuste vahetus soome kolleegidega.

1.septembril 2008 alustasime õppetööd renoveeritud koolimajas. Pärast remonti on koolimaja ja kooliümbrus palju turvalisem. Palju on tegeldud kooli füüsilise, materiaalse külje parendamisega. Suurem vajadus on tegelda sotsiaalse turvalisusega- suhete ja suhtlemisega. Hea võimaluse selleks annab antud projekt. Turvalisus ja aktiivsus koos parandavad kindlasti õpilaste omavahelisi suhteid, mis on aluseks omaalgatusele ja loovusele, meeskonnatööle.

Meie kooliga saad põhjalikumalt tutvuda
http://www.kristiine.tln.edu.ee/

Projektimeeskonda kuuluvad
Anu Rannus õpetaja, projektijuht anu.rannus@kristiine.tln.edu.ee
Tiina Pall direktor direktor@kristiine.tln.edu.ee
Tiina Kerem õppealajuhataja tiina.kerem@kristiine.tln.edu.ee
Ragne Pakk õpetaja ragne.pakk@kristiine.tln.edu.ee
Interreg IVA projekti "Aktiivne ja turvaline koolipäev" tegevuskava Tallinna Kristiine gümnaasiumis 2009/2010 õppeaastal


Tegevus
Aeg/kestus
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviija
Oodatav tulemus
1
Arutelu projektis osalemiseks ja motivatsioonikirja kirjutamine. Töörühma moodustamine. Projekti esialgne tutvustamine.
november 2009
Direktsioon, Anu Rannus, Ragne Pakk
direktor
Positiivne tagasiside
2
Projektiga „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ tutvumine Õpetajate Majas
16.detsember
Tiina Pall
Tiina Kerem
Ragne Pakk
Anu Rannus
Sirje ja Georg Aher
Detailsem projektiga tutvumine.Osalevate Tallinna koolide kogemuste ja probleemidega tutvumine.
3
Projekti tutvustus õpetajatele. Ajurünnak: Millised on kooli vajadused ja õpetajate võimalused projektis osalemiseks?
5.jaanuar
õpetajad
Tiina Pall
Tiina Kerem
Õpilaste vajaduste väljaselgitamine õpetajate nägemuses.
4
Küsitlused, esseede kirjutamine, rühmatööd
jaanuar
õpilased
Anu Rannus
Ragne Pakk
Piret Vahtra
klassijuhatajad
Kaardistada olulisemad probleemid, selgitada õpilaste vajadused ja nägemus projektist
5
Töörühma koosolek: Kokkuvõtte tegemine õpilaste ettepanekutest.Tegevuskava koostamine
25.-26.01
Projekti töörühm
Anu Rannus
Koostada tegevuskava 2010 veebruar-juuni
6
Tegevuskava täiendamine. Koostöö kehalise kasv
atuse õpetajatega.
2.02
Direktsioon, ainesektsioon TERVIS
Tiina Pall
Õpilastele võimaluste leidmine aktiivseks tegevuseks vahetundides ja pärast kooli.
7
Osalemine projekti koolituspäeval
17.02
Anu Rannus
Sirje ja Georg Aher
Info saamine projekti edaspidiste tegevuste ja eesmärkide osas
8
Töörühma koosolek. Õppepäeva info edastamine, vajalike vahendite esmase nimekirja koostamine.
18.02
Töörühm, majandusjuhataja
Anu Rannus
Materiaalsete ressursside hetkeseisu hindamine, vajadused projekti elluviimiseks vastavalt tegevuskavas planeeritule.
9
Koostöö algklassõpetajate ainesektsiooniga ja tervisenõukoguga.
veebruar
Klassiõpetajad, tervisenõukogu liikmed
Ragne Pakk
Anu Rannus
1.-6.klassi õpilaste koolipäeva muutumine sihipäraste tegevustega aktiivseks.
10
Näpurulade lmänguaua valmistamine tööõpetuse tundides.
veebruar-aprill
5.klassi poisid
Poiste tööõpetuse õpetaja
Õpilastel on võimalus tegutseda oma lemmiktegevusega
11.
Puhkenurk sisustada mängimiseks lauamängudega : jalgpall, piljard, jäähoki
jne.
aprill-
7.-9.klass
Direktsioon, maj.juhataja, keh.kasv.õpetajad,
Õpilastel on võimalus mängida erinevaid lauamänge.
12.
Vaikusetsooni loomine pikapäeva klassiruumi. Vahendid: mugavad toolid, vaip, kõrvaklapid, muusikakeskus.
märts-
9.-12.klass
Direktsioon, maj.juhataja, töögrupp
Õpilastel on võimalik eralduda vahetunni kärast ja tegelda ind.tegevustega.
13.
Õueala muutmine aktraktiivsemaks ja liikumisvõimalusi pakkuvamaks: Pingid ja prügikastid Tedre tänavapoolse kõnnitee äärde, endise sissekäigu turvalisemaks muutmine, Nõmme tee poole rulatamise võimaluse loomine
aprill
1.-12.klass
Töögrupp,
majandusjuhataja
Aktiivsem ja mitmekülgsem õpilaste õuetegevus.
14.
Perepäev lõbusate võistlustega kooli staadionil.
Kokkuvõtted projekti käigust
mai
juuni
1.-6.klass
Töögrupp, klassijuhatajad keh.kasv.õpetajad
Koostöö paranemine kooli ja lastevanemate vahel. Aktiivse eluviisi propageerimine.