Tallinna K.Pätsi Vabaõhukool

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool


Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli asutas riigivanema Konstantin Pätsi initsiatiivil 1938. aastal Eesti Punase Risti Peavalitsus.
2010. aasta suvel algab ajaloolises koolihoones Tallinnas Kose-Lükatil suur remont, mille tulemusel kooli peahoone ehitatakse ümber tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele õpilaskoduga kooliks.2010/2011 õppeaastal asume Sisekaitseakadeemia pinnal, ühiselamus nr. 2, Kase tn 61. Loodame, et ajutine pind ei saa alaliseks koolimajaks. Seoses remondiga kaotasime oma mängude toa, kuid unistused ja lootused, et remont tuleb uhke ja vägev, aitab meid meie väga kitsastes tingimustes vastu pidada.Meie kool erineb tavakoolist seetõttu, et meie õpilased elavad õpilaskodus. Päev on planeeritud kindla päevakava alusel, kus hommikupoolsel ajal on õppetunnid, peale lõunasööki järgneb vaba aeg, mil toimuvad kunsti ja käsitööringid, saab kasutada arvutiklassi, käia jalutamas või tegeleda muu meelepärase tegevusega. Õhtupoole toimuvad õhtused õppetunnid. Peale seitset õhtul kuni magamaminekuni on taas vaba aeg, mis kuulub küll põhiliselt telekavaatamisele, aga ka erinevate lauamängude ja seltskonnamängude peale.
Turvalise elu- ja õpikeskkonna loomine on üks tähtsamaid eesmärke kooli ümberkujundamises. Käesolev projekt võimaldab mitmeid kavandatud muudatusi ellu viia.

Projektmeeskonna liikmed: Ingrid Toiger ( meeskonna juht), Eda Laidmets ( õppealajuhataja), Lidia Landra (huvijuht)


Tegevuskava:
Nr
Tegevus
Aeg
Sihtrühm/osavõtjad
Läbiviijad
Tulemus
1.
Ajurünnak, ideede genereerimine, meeskonna valimine
25.01.10kl 14.30
8 pedagoogi, direktor ja õppealajuhataja
M.Plumer
Pedagoogide nägemus turvalisest koolikeskkonnast
2.
Küsitlused 5.- 9. klasside õpilaste seas
26.01.- 03.02.10
5.- 9. klasside õpilased
Ü.TeltveiI. Vosman
Õpilaste nägemus turvalisest ja aktiivsest koolipäevast
3.
Projektmeeskonna koosolek
03.02.10
I.Toiger, L.Landra, E.Laidmets, M.Plumer
E.Laidmets
Tegevuskava koostamine lähtudes pedagoogide ja õpilaste ettepanekutest
4.
Projekti kodulehe täiendamine
04.02.10
M.Plumer, J.Villems
M.Plumer
Projekti kodulehele on lisatud meie kooli leht
5.
Projektijuhtide seminar
17.02.10
Projektmeeskondade juhid
I.Toiger
Info levik
6.
Mängude toa sisustamine
01.03- 01.05.10
1.- 6. klassi õpilased
E.Laidmets
Mängude tuba on sisustatud 1.- 6. klassi õpilastele ja toa kasutamine on organiseeritud
7.
Külaskäik Tallinna Pae Gümnaasiumi
Märts 2010
Projektmeekonna liikmed
I.Toiger
Külaskäigult on kogutud häid ideid
8.
Rulapargi soetamine
Aprill 2010
5.- 9. klassi õpilased
L.Landra, E.Laidmets
Rulapark on soetatud ja kasutamine on organiseeritud
9.
Külaskäik Lasnamäe Põhikooli
Aprill 2010
Projektmeeskonna liikmed
I.Toiger
Külaskäigult on kogutud uusi ideid
10.
Teisaldatava korvpallilaua soetamine
Aprill 2010
5.- 9. klassi õpilased
M.Tõitoja, L.Landra
Korvpallilaud on õue paigaldatud ja kasutamine on organiseeritud
11.
Külaskäik Pelgulinna Gümnaasiumi
Mai 2010
Projektmeeskonna liikmed
I.Toiger
Külaskäigult on kogutud uusi ideid
12.
Kokkuvõte poolaasta tegevusest
Juuni 2010
Projektmeeskonna liikmed ja pedagoogid
I.Toiger
Analüüs projekti tulemustest

Tallinna K. PÄTSI VABAÕHUKOOLI projektis osalemise eesmärgid:
  1. Luua tingimused õpilastele sisukaks, aktiivseks ja turvaliseks ajaveetmiseks nii vahetundides kui pärast tunde.
    Asendaksin siinkohal sõna aktiivne sõnaga rahulik. Meie kooli lastele suunatud tegevused ei saa olla väga aktiivsed, peame vältima otsest võistlusmomenti, tegevused peavad olema pigem rahulikud ja teraapilise toimega, et maandada õpilastes pingeid ja ärevust.
  2. Soovime läbi ühistegevuste parandada õpilaste omavahelisi suhteid, suhtlemisoskust, tugevdada „meie „tunnet koolis. Julgustama õpilasi märkama ja hoolima üksteisest.
  3. Soovime rohkem tähelepanu pöörata tervisele ja terveks olemisele, julgustame õpilasi tegema tervislikke valikuid

Kõikide läbiviidavate tegevuste oodatav tulemus on laste rööm ja rahulolu.

Tegevuskava
september
Projektimeeskonna koosolek. Tegevuskava arutamine, uute ideede otsimine, teiste koolide kodulehekülgede külastamine
Osalejad: I. Toiger, E. Laidmets,
L. Landra, Ü. Teltvei, J. Villems
9. september
Tervisepäeva läbiviimine
Kogu kool osales tervisepäeval
September 2010- mai 2011
Vahetundide sisustamine, keks, lauajalgpall, asfaldijoonistused, mänguvahetunnid, rahuliku muusika vahetunnid, voltimise vahetunnid
Ootame kogu kooli osavõttu

Ripstiku demonstratsioon, rühmadevaheline mõõduvõtmine
Rühmade parimad
7. oktoober
Võtame osa ja esineme hästi Helme Sanatoorse Internaatkooli"Sanatoorsel ühisspordipäeval" Kavas on uued spordialad nt disc- golf, papptaldriku kettaheide, kõrrega odavise. Enne suurele võistlusele minekut teeme koolis kõvasti trenni.
10 liikmeline võistkond läheb esindama kooli.
Trenni teevad kõik
oktoober
Matk presidendi radadel, ühisüritus sõpruskoolidega
Osa võtab kogu kool
november
Savist voolimise pärastlõuna, valminud töödest näitus
osa võtab kogu kool
detsember
Päkapiku spordipäev
osa võtab kogu kool
Jaanuar 2011- mai 2011
Endiselt jätkame vanal kursil- mängime vahetundides, vabal ajal mängime laua- ja seltskonnamänge, proovime kätt savi voolimises, tegeleme palju igasuguste põnevate käeliste tegevustega, kevade poole harjutame ripstikusõitu.
Uudiseks on see, et sel aastal soovime sisustada trummitoa
Tellisime selleks mitu uut ja huvitavat trummi olemasolevatele lisaks. Meil on olemas juhendajad, kes oskavad kasutada muusikateraapia elemente, et trummi mängimine aitaks vähendada negatiivseid emotsioone ja tooks õpilastele rohkem rõõmu ja rahulolu.
Osa võtma ootame tervet kooli.
Harjutada saavad kõik soovijad, kuid unistuseks on luua oma kooli trummiansambel.
18. jaanuar
Ehitame lumelinna
Et aastal 2011 on Tallinn kultuuripealinn, siis soovisime sellele rohkem tähelepanu pöörata. Kultuuri kohtab aga kõige enam vanalinnas, seega sai meie lumelinna teemaks Vana Tallinn.
Peale tunde müttas terve kool rõõmsalt ja aktiivselt lumes ja aina ehitas.
Lauamängude pärastlõunad. Kui õues on külm ja pime on paras aeg kätte võtta lauamängud. seekord mängisime liiklusteemalisi lauamänge.
Kogu kool võtab osa
osavõtjaid on erinevatest rühmadest.
9. -10. veebruar
Poistenädal. Külastasime oma naabreid Sisekaitseakadeemias.
Näha saime metalliotsijat, raadiosaatjaid, lahinguvarustust, vangide näidiskambreid.
Meie kooli külastas mudelautode koguja Marko. Ta oli väikese osa oma kogust
kaasa võtnud.
Poisid said kuulda palju huvitavat mudelautode kohta.
Sai ka näpunäiteid, millistest autodest oleks tark oma kogu alustada.
Kõik kooli poisid
14. veebruar
Sõbrapäev. Joonistasime oma parimat sõpra.
Osa võttis terve kool
28. veebruar
Käisime külas Mustamäe Humanitaargümnaasiumis, kus võtsime mõõtu
erinevates pallimängudes. Kohtumine lõppes sõbraliku viigiga.
2.- 4. klass
2- 3 märts
Tüdrukute nädal. Meie koolis on osavad näpud alati au sees olnud.
Otsisime põnevamat ja kaunimat soengut. Soenguvõistlus aitas selle välja
selgitada .
Ehete tegemise töötuba. Kõigile garanteeritud loomerõõm ja uued ilusad
ehted kevadeks. Endale, emale ja sõbrale.
Kõik kooli tüdrukud
4- 6 märts
Kooli väljasõit Otepääle, Suusatamine, kelgutamine, snowtubing, kelgutamine,
suusatamine, tutvumine kohalike vaatamisväärsustega, väike padjaklubi ja
veelkord suusatamine
40 last, 2.- 9. klass
29. märts
Sportlik taaskohtumine Mustamäe Humanitaargümnaasiumi.
Võistlesime rahvastepallis, jalgpallis ja saalihokis.
2.- 4. klass
aprill
29. aprill
Erinevad tegevused vahetunnis ja pärast tunde- lauamängud, seltskonnamängud.
Kevade saabumisega sai ka ripstikutelt tolm pühitud.
Oleme asunud hoolega trumme harjutama.
Esimene suurem esinemine on 29. aprilli perepäeval
Perepäev- Igal aastal toimuv suurüritus, kus vanemad saavad külastada tunde, osaleda
koos oma lastega viktoriinides, võistlustes, töötubades. Seekord said ka vanemad proovida
ripstikusõitu. Nimelt tuli maastikumängu ühes punktis tervel võistkonnal teha paar katset
ripstikusõidus.
Mais hakkas kogu kool harjutama eesseisvaks võistluseks Keila- Joa SIKiga. Hästi tuli esineda jalgpallis, võrkpallis, teatejooksus. Vana traditsiooni tegi uudseks asjaolu, et seekord võisteldi segavõistkondadena. Ehk
siis kahest koolist pandi kokku võistkonnada. Ära jäi kibe kaotusvalu, alles jäi aga mängulust.
Mais veetsime palju vahetunde õues palli mängides. Meie tööõpetuse õpetaja valmistas meile riidest
pehmed pallid, millega polnud ohtu, et keegi viga või mõni aken lõhutud saaks.
Maisse mahtusid ka rühmade enda poolt korraldatud maastikumängud, grilliõhtud.Kuna mais jätkus sooja ilma
küllaga, siis toimusidki enamus õhtusi tegevusi õues.
Juunis leidis aset lõkkeõhtu. See on õhtu, kus kogu kool võtab osa erinevatest mängudest, võistlustest.
Algas meie lõkkeõhtu fotojahiga vanas koolimajas, kus tuli võistkondadel üles leida sinna maha "unustatud"
aardeid. Kuna meie vana maja asub looduskaunis kohas, viisime lõkkeõhtu läbi just sealsel territooriumil.
Esimest korda pidasime maha ka lõkkelaulupeo, kus laululehtedelt sai maha lauldud aasta jooksul armsaks
saanud laul. Peolt ei puudunud ka traditsioonilised köievedu ja saapavise.Mis koolis teoksil?
Vaatame fotodelt:
Vabakool1.jpg

Tervisepäeva jõuharjutused. Kellel on kõige rohkem jaksu?
Vabakool2.jpg

Maastikumängus tuli läbida erinevaid kontrollpunkte, siin tuleb tegemist teha trummiga.

Vabakool4.jpg


Siin on meie vahetundide uus hitt! Lauajalgpall!

Vabakool3.jpgMeil on ripstikud! Nüüd on viimane aeg mõõduvõtmiseks!

vabakool08.jpg


vabakool09.jpg


19. oktoobril käisime koos Mustamäe Humanitaargümnaasiumiga matkamas presidendi radadel.


vabakool14.JPG
vabakool10.jpg


vabakool13.jpg

vabakool11.jpg

vabakool12.jpg
Terve novemberi oleme hoolsalt voolimist harjutanud. Et see protsess nõuab hoolt ja pühendumist tegeleme sellega peale tunde. Valminud ja valmimas on hulk küünlajalgu, nipsasjakesi ja muidu ilusaid esemeid.
vabakool17.jpg
vabakool18.jpg

vabakool16.jpg
vabakool15.jpg


18. jaanuaril ehitasime lumelinna.


vabakoolb.jpgvabakoolc.jpgvabakoold.jpg

Liikluspäev, mängisime liiklusteemalisi lauamänge.

vabakoola.jpgvabakoole.jpg

Poiste nädal. Väike osa mudelautode kogust.


vabakoolm.jpgvabakooll.jpg

Siin sai proovida politsei varustust.

vabakooln.jpgvabakoolo.jpg


vabakoolp.jpg


Sõbrapäev


vabakoolr.jpg

Sportlik kohtumine Mustamäe Humanitaargümnaasiumiga

vabakoolg.JPGvabakoolh.JPGvabakooli.JPG


Soenguvõistlus nõudis julget pealehakkamist ja rohkelt fanataasiat.


vabakoolt.JPGvabakoolu.JPG


vabakoolv.JPG

Ehete valmistamise töötuba


vabakoolx.JPGvabakooly.JPG


vabakoolq.JPG

4.-6. märts väljasõit Otepääle.

external image 17861717bd7125_o.jpgexternal image 17862383c677f9_l.jpg

external image 17862367999b76_l.jpg

external image 17861667098e06_o.jpg

Sportlik taaskohtumine Mustamäe Humanitaargümnaasiumiga


vabakoolj.jpg


vabakoolk.jpg

Tegusad vahetunnid ja vaba aeg.


vabakoolv1.jpg


vabakoolv2.jpgvabakoolv3.jpg


vabakoolv4.jpg

==
vabakoolv5.jpg


Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli 2011/2012 õa I poolaasta projekti Aktiivne ja turvaline koolipäev tegevuskava.

Meie koolis on võrreldes eelmise aastaga aset leidnud rida muutusi. Rõõmustavam meie jaoks on see, et me saime juurde pisut ruumi.
Meie käsutada on nüüd üks koridor kuhu mahub lahedasti mängima. Samuti saame juurde ühe toa kuhu plaanime teha väikese jõusaali ja kehalise aktiivsuse toa. Meie unistustes(loodetavasti ka reaalsuses) saavad sinna tuppa paar sõudeergomeetrit., matid maha ja kõigile kasutamiseks mõeldud spordivahendid. Nt pallid, hüppenöörid, sulgpallireketid.
Meie koolis on sel aastal ka esimene klass ja üks õpilane teises klassis, proovime kindlasti ettelugemist, kuid seda mitte vahetunnil vaid vabal ajal.
Üldiselt jätkuvad meie projektitegevused vanal ja tuttaval suunal.Endiselt teeme hoolega käelist tegevust, siia alla kuulub nii voolimine saviga kui ehete valmistamine(mis on meie kooli tüdrukute hulgas tõeliselt popp tegevus)joonistamine, erinevate käsitöö- ja kunstitehnikate kasutamine. Vahetunnis mängime ringmänge ja mängime pehmete pallidega. Aknalaual saab tutvuda ka ajakirjadega.
Ripstikud on meil väga populaarsed, sügise poole korraldame võistluse, et välja selgitada tublimatest tublimad. Ainuke miinus on see, et kõik mis liigub, see kulub ja ripstikuid on meil liiga vähe.
Trummide peal harjutame edasi, õpetaja on meil sellest sügisest ka rohkem majas, nii et kõik huvilised peaksid saama trumme proovida. Lauamängud leiavad enim kasutust vabal ajal ja õhtutundidel kui koolitööd tehtud. Kui oma rühma lauamäng hakkab igavaks muutuma, siis vahetatakse see teise rühma omaga.
Plaanis on kohtuda ka meie sõpruskoolidega, et koos sportida ja üksteisega paremini tuttavaks saada.
Töö mõttetahvliga läks hästi,See tekitas üksjagu elevust ja kindlasti leiab see kasutust eripedagoogi juures.
Endine on ka meie ürituste oodatav tulemus- ikka rohkem rõõmu ja rahulolu iga õpilase koolipäeva!


Projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev projektitegevused 2011/2012

aeg
tegevus
osavõtjad
september
Uute plaanide tegemine, vanade tegevuste ja vahendite ülevaatamine
Projektimeeskond
8.9.11
Reipalt koolipinki- maastikumäng
1- 9 klass
september
Õuetegevused vahetundides, pallimäng. Vabal ajal ripstikusõit, lauamängude mängimine, lauajalgpall, saviga voolimine, ehete valmistamine, joonistamine, trummidel mängimine
1- 9 klass
september
Rabamatk V rühmale
7- 9 klass
29.9.11
Töö mõttetahvliga V rühmas
7- 9 klass
oktoober


5.10.11
Õpetajate päev.
8- 9 klass
6.10.11
Töö mõttetahvliga IV rühmas
7- 9 klass
11.10.11
Rabamatk IV rühmale
7- 9 klass
12.10.11
Rabamatk II rühmale
1- 6 klass
17.10.11
Rabamatk III rühmale
5- 6 klass
19.10.11
Rabamatk I rühmale
1- 4 klass
oktoober
Joonistamisvahetunnid, pallimänguvahetunnid.
1- 6 klass
18.10.11
Sagadi looduskooli külastamine
1- 9 klass
november


31. okt- 4. nov
Hingedeaja üritused, luuleõhtu, kunstiringides hingedeaja teema joonistamine.
1.- 9 klass
9.11.11
Sõpruskohtumine Keila- Joa Sikiga
Parimad sportlased 1.- 9 klass
november
Endiselt vahetunnitegevused, mängime, pallivahetunnid, joonistame. Vabal ajal lauamängud, lauajalgpall, trummidel harjutamine
Kõik soovijad
november
Leivanädal
1- 9 klass
detsember


Detsember
Endiselt jätkame vahetunnitegevustega, kunsti ja käsitööringides valmistame ehteid osalemaks jõuluturgudel.
Kunsti ja käsitööringides osalejad.
detsember
Päkapiku postkontor
Kõik soovijad
detsember
Jõulupidu
1- 9 klass
jaanuarLumelinna ehitamine
1- 9 klass

Ettelugemise nädal- Targad lood
5- 6 klass

Talispordipäev
1- 9 klass

Endiselt vahetunni ja vaba aja tegevused- joonistame, harjutame trummi, meisterdame, mängime lauajalgpalli ja lauamänge
Kõik soovijad.
veebruarSõbrapäeva fotokonkurss- märka sõpra!
1.- 9 klass

Erinevate kultuuride kohtumise nädal.
1.- 9 klass

Vastlapäev


Endiselt vahetunni ja vaba aja tegevused- joonistame, harjutame trummi, meisterdame, mängime lauajalgpalli ja lauamänge
Kõik soovijad
märtsTalendijaht-(sõnakunst, näitekunst, ainetrakur)


Endiselt vahetunni ja vaba aja tegevused- joonistame, harjutame trummi, meisterdame, mängime lauajalgpalli ja lauamänge
Kõik soovijad

Emakeelepäeva tähistamine
1- 9 klass
aprill
Naljanädal
1- 9 klass

Maastikumäng
1- 9 klass

Perepäev
Terve kool ja lapsevanemad

Klassidevaheline ripstikuvõistlus
Kõik soovijad

Endiselt vahetunni ja vaba aja tegevused- joonistame, harjutame trummi, meisterdame, mängime lauajalgpalli ja lauamänge
Kõik soovijad
mai
Õuevahetunnid, pallimängud, liikumismängud


Kokkuvõtete tegemine
Projektimeeskond

Vahendite kontrollimine
Projektimeeskond

Meie kooli tööplaanis võib ette tulla mõningaid muudatusi.
Reeglina on meie tegevusvahetunnid kell 9. 40- 9. 50 ja 11. 40- 11. 50
Kuid kui ikka mõnel lapsel pilt jääb pooleli, saab järgmistel vahetundidel jätkata.
Enamus tegevusi toimuvad siiski vabal ajal, kui koolitunnid on läbi. Põhjuseks asjaolu, et kui vahetund on liiga aktiivne ei jõua meie lapsed tunniks maha rahuneda. Endiselt otsime tegevusi, milles oleks sees väike teraapiamoment, seetõttu on parimad keskendumist nõudvad käelised tegevused. Füüsiliste tegevuste seas ei aja me taga parimat tulemust, oluline on osavõtt.

vabakool221.jpgvabakool222.jpg
vabakool224.jpg

Rabamatkad.Sel sügisel oleme käinud rühmade kaupa Pääsküla rabas loodust nautimas ja uusi teadmisi kogumas.
vabakool111.jpg
vabakool112.jpg
vabakool113.jpg
vabakool114.jpg

Oktoobris on üks tähtis päev. Õpetajate päev. Lisaks 9. klassile aitasid tunde läbi viia ka 8 klass.
vabakool116.jpg
Siin valmib üllatustort.
vabakool118.jpg
3. klass ja uus õpetaja
vabakool119.jpg
8. klass emakeele tunnis.
vabakool117.jpg
Näide meie joonistamisvahetunnist. Kui pilt ei saa valmis saab lõpetada järgmine vahetund.

18. oktoobril käisime kogu kooliga Sagadi looduskoolis. Siit saime ühe hea mõtte, millega võiks vahetunde sisustada.Kahjuks jääb see küll mõtte tasandile, aga meie lastele meeldis väga saagimine.
vabakoolsaag1.jpg

vabakoolsaag2.jpg

Sagadis käisime metsamuuseumis ja uudistasime Sagadi mõisa parki.
vabakoolsagadis1.jpg

vabakoolsagadis2.jpg

vabakoolsagadis4.jpg

Lõuna ootas meid lõkkeplatsil. Grillisime vorste ja lasime soojal sügispäikesel pai teha.
Et mälestused ja mõtted veelgi selgemaks saaksid joonistasime järgmine päev kogu kooliga sügist Sagadis.
vabakoolsagadis5.jpg

vabakoolsagadis6.jpg

9. november toimus traditsiooniline sporttlik sõpruskohtumine Keila- Joa SIK-ga. Ja meie võitsime 4:1. Alla tuli vanduda vaid jalgpallis.
vabakoolsport1.jpg

Novembrikuu sünnipäevalastele kutsusime külla Ingerisoome Seltsi.Rõõmsad ja reipad tantsijad ning lauljad esitasid meeleoluka kontserdi, mis lõppes ühiste ringmängudega. Oleks meil vaid sellised vahetunnid..
vabakoolsp1.jpg

vabakoolsp2.jpg

vabakoolsp3.jpg

Jõulukuu möödus meie koolis kooli kaunistamise, näidendi, jõululaulude õppimise tähe all. Küpsetasime ka piparkooke ja joonistasime kaarte, panime kokku soovide puu, kus iga õpilane sai soovida oma uue aasta salasoovi.
vabakooljoul1.jpg
vabakooljoul2.jpg
Seekord kaunistati maja niimoodi.
vabakoolpip.jpg
Ja piparkookidest valmisid seekord kuused.
Jõulunäidend "Aknalaula Juss ja sõbrad"
vabakooljoul3.jpg

vabakooljoul6.jpg
vabakooljoul5.jpg
vabakooljoul7.jpg
vabakooljoul4.jpg
Meil on rõõm tutvustada meie kooli uut sõpra- draakoni. Draakon valmis käsitöö õpetaja Jaana ja algklassiõpetaja Iige ühistööna.
vabakooldr.jpg
17. jaanuaril külastasid meie kooli külalised kodutütred ja nende instruktor- noortejuht Jaanika Palm. Kodutütred õpetasid meie õpilastele kuidas lahendada salakirja, kuidas teha sõlmi ja poisid panid üles suure sõduritelgi.
vabakoolkodu3.jpg
vabakoolkodu1.jpg
vabakoolkodu2.jpg
Sel pildil teevad mõttetahvliga tööd 2. rühma tüdrukud nagu pildilt näha on rõõm kirjapandud mõtete üle suur.
vabakoolmote.jpg

21. veebruaril tähistasime vastlapäeva,Seekord ei piirdunud me liulaskmisega vaid korraldasime suure tubase maastikumängu, igas kontrollpunktis tuli lahendada mõni ülesanne. Populaarsemad tegevused olid kõlavöödel vöö kudumine, vurri meisterdamine( ikkagi vastlapäev), kogu võistkonnaga tervislike eluviise tutvustava plakati meisterdamine.

vabakvurr.JPG
vabakvastlad8.jpg
Kõige rohkem tekitas elevust kõlavöödel kudumine. Keegi polnud seda varem teinud, kuid tulemused olid suurepärased, võitja võistkonnavöö pikkuseks möödeti 10 cm!


vabakvastlad11.jpg
Kunstiklassis tuli meisterdada oma võistkonnaga tervislikke eluviise tutvustav plakat.

vabakvastlad7.jpg
22. aprillil toimus meie koolis suur perepäev, kuhu olid oodatud õpilased oma pereliikmetega. Toimus kontsert ja hiljem sai koos vanematega klasse külastada ja erinevates ülesannetes kätt proovida.

DSCF5151.jpg
Erilist elevust tekitas kehaline kasvatus, kus tuli võistkonnal kiremini ja kaugemale hüpata.

DSCF5165.jpg
DSCF5203.jpg
DSCF5161.jpg
Käsitöötunnis valmis salvrätitehnikas medaljon.
DSCF5160.jpg
Muusikatunnis võluti papptopsidest heli välja.
DSCF5176.jpg
Füüsikatunnis sai näha kuidas levib valgus.DSCF5156.jpgKunstitunnis sooviti ühiselt häid soove.

Meie kooli üks pikemaajalisi traditsioone on lõpulõke, mis märgib kooliaasta lõppu. Kuna meie kool oli just värskete ja põnevate vahendite võrra rikkamaks saanud, siis läksid need ka kohe käiku.vabakoolloke1.jpgnei Võistlused osutusid väga meeleolukaks ja eriti suurt elevust tekitas tunneli läbimine. Kompadel kõndimine nõudis kannatlikkust ja pikka meelt. Ka köievedu küttis kirgi.
vabakoolloke4.jpg
vabakoolloke3.jpg

Endiselt kuulub meie lemmikvahendite hulka pehme käsitöötunnis valminud pall.

Kui võistlused seljataga algas tants ja ringmängud.
vabakoolloke5.jpg
vabakoolloke6.jpg


2012/2013 õppeaasta.

Projektitegevused 2012/2013 õppeaastal


Meie kavandatud tegevuste eesmärgiks on jätkuvalt pakkuda õpilastele rohkem koolirõõmu ja rahulolu.
Kuu
Tegevus
Osavõtjad
September
Vanade vahendite korrastamine, jagamine uutesse rühmadesse ja uute vahendite kasutuselevõtmine
Rühmakasvatajad,
I. Toiger
September
Pallimänguvahetunnid
Kogu kool
September
Aktiivsed pärastlõunad.
Kasutusel on kõik vahendid, mis on õpilaste seas populaarsed- kompad, tasakaalulauad, tõukerattad, lendavad taldrikud, ripstikud.
Kogu kool
20. september
Maastikumäng
Kogu kool
September
Huvitavad õhtud- mängida saab lauamamänge, lauatennist, koroonat, lauajalgpalli
Kogu kool
September
Mõttetahvli nädal. Arutelud rühmades ja mõttetahvli täitmine.
2- 5 rühm
16. oktoobe
Õuesõppepäev Nõva Looduskeskuses.
Kogu kool
oktoober
Jätkuvad pallivahetunnid ja aktiivsed pärastlõunad, samuti saab teisipäeva ja neljapäeva õhtul mängida
võimlas pallimänge.
Kogu kool
November
Lauamängude nädal.
Selgitame välja kõige põnevama lauamängu.
Kogu kool

Jätkuvad pallivahetunnid ja päraslõunased tegevused.

Detsember
Jõulude ootuses. Valmistame jõuluehteid ja kingitusi. Kaunistame koolimaja.
Kogu kool

Jätkuvad huvitavad pallivahetunnid ja huvitavad õhtud, mängime lauamamänge.
Kogu koo
vabakoolsport01.jpg


Hetk maastikumängult. Võistkod pidi kokku panema ühe ühise pildi.

soome1.jpg
Meie kooli 2 Meie kooli 2 õpilast olid külaskäigul Soomes, Turu linnas külastasime Luolavuori kooli, mis üllatas meid oma modernsusega ja väga heade õppimis ja vabaaja veetmise võimalustega. Sarnaselt meie koolile õpivad Luolavouri koolis erivajadustega õpilased.

soome2.jpg

Trummituba. Üks unistus mille poole püüelda. Uskumatu, et vaid ühe proovimiskorraga said kõik proovijad heli kätte ja kui ilusasti veel kokku kõlas!

soome3.jpg

Meie päev lõppes ühise laulumänguga.

Õuesõpe on alati meie koolis au sees olnud. Iga aasta teeme terve kooliga nii kevadel kui sügisel matka mõnda looduskaunisse kohta.


Seekord käisime Nõval. Ilm oli päikseline ja soosis igati meie ettevõtmist


nõva 004.jpg

nõva 012.jpgnõva 026.jpg


Aktiivne ja turvaline koolipäev hakkab lõpule jõudma. Meie kooli õpilased on sellest projektist väga palju võitnud. Julgen arvata,

et paljud ei kujuta koolielu enam ilma ripstikute, tõukerataste ja vahvate lauamängudeta enam ettegi. Väga populaarsed vahetunni

veetmise vahendid olid pehmed pallid, mis valmisid meie käsitööõpetaja käe all. Ja just tänu sellele projektile.Nüüd on aeg nii kaugel, et

on aeg hakata valmistama uusi palle. Vanad on lihtsalt nii kulunud ja katki, aga lapsed tahavad endiselt nendega aega veeta.

Aitäh kõikidele,toredatele inimestele, kes on olnud projektiga"Aktiivne ja turvaline koolipäev" seotud.