Tallinna Järveotsa Gümnaasium on kool, kus pesitseb koolirõõm :) ja kus saab õppida sügavuti kunsti, inglise ja jaapani keelt ning reaalaineid koos meediaõpetusega.

Telefon: 6 574 757
E-post: jg(at)jarveotsa.ee
Kodulehekülg: http://www.jarveotsa.ee

Aadressiks on tegelikult Järveotsa tee 31, aga meie kool on remondis ja algklassid asuvad aadressil Õisme tee 24 ning põhikool ja gümnaasium Akadeemia tee 30.


Õpilasi on algkoolis 190, põhikoolis 270 ja gümnaasiumis 131. Klassikomplekte 26 (8+12+6) ja tublisid õpetajaid 56.

Meie kooli töörühma juhib eesti keele ja kirjanduse õpetaja Chris-Evelin Luik (evelin.luik(at)jarveotsa.ee) ja teised rühmaliikmed on kooli direktor Siret Paasmäe (direktor(at)jarveotsa.ee), õppejuht Ruti Nõmm (rutinomm(at)jarveotsa.ee), muusikaõpetaja Lia Kullerkupp (lia.kullerkupp(at)jarveotsa.ee) ja algklasside ning parandusõppe õpetaja Ly Hollas (ly.hollas(at)jarveotsa.ee).

Projekti kutsus meid just see, et siin osaledes teeme järjepidevat tööd selle nimel, et kool ja kooli ümbrus muutuks ka vahetundide ajal põnevaks, aga turvaliseks kohaks. Õpilased käituvad tundides hästi, sest nende elu on selle 45 minuti jooksul n-ö korraldatud, kuid vahetunnis tihtipeale igavletakse ja ei osata selle ajaga midagi peale hakata. Arvame, et projektis osalemine ja kogemuste vahetamine teiste koolidega annab meile väga palju väärt teadmisi ja uusi ideid vahetundide sisustamiseks ning ootame väga, et kõiki huvitavaid mõtteid saaks tasapisi II poolaastal asenduspinnal ja uutel õppeaastatel meie renoveeritud koolimajas ellu viia.
Ideaalis sooviksime saavutada seda, et koolimaja tervikuna oleks õpilasele turvaline, hubane ja hea koht, kuhu ta tuleb igal hommikul rõõmuga ja kus ta ka pärast tunde heal meelel aega veedaks, sest siin on ju nii palju põnevat teha. Õpilased ja õpetajad on uhked oma kooli üle ja koolirahva vahel on ühtekuuluvustunne. Eesmärgid:


ü Üldine käitumiskultuur koolis paraneb.
ü Suureneb õpilaste oskus teistega arvestada, olla salliv ja sõbralik.
ü Toimuvad organiseeritud tegevused erinevates koridorides, mis tagab vahetunni rahumeelse kulgemise.
ü Suureneb õpilaste ja ka õpetajate algatusvõime.
ü Väärtustatakse liikumist ja värskes õhus viibimist ning keskkonnast hoolimist.
ü Suureneb koos tegemise rõõm – traditsioonilised üritused.
ü Õpilased tulevad vahetunnist tundi puhanuna ja säravate silmadega.

2010. aasta 7. jaanuaril toimus lühiseminar õpetajatele, kus Sirje Aher tutvustas projekti, õpetajad tegid ka rühmatööd ning kogunes n-ö esmane ideepank. Edasi tahaks kindlasti läbi viia õpilastele mõeldud küsitluse, et mis tegevusi nad ise näevad vahetunnis ja mis neid huvitaks tundide vaheajal ning pärast tunde teha. Samuti tahaks asenduspinnal hakata gümnasiste aktiivsuse poole suunama, et nad oleks ise algatusvõimelised ja mõtleksid noorematele koolikaaslastele vahetunniks huvitavaid tegevusi (näiteks toimuks korra nädalas kahel vahetunnil erinevate gümnaasiumiklasside n-ö mängujuhtide etteaste). Põhikooli klassides võiks klassijuhatajad ühel kokkulepitud nädalal proovida korra pärast tunde õpilasi kooli jääma meelitada, et koos mõnd põnevat lauamängu mängida – toimuks n-ö „Pärast tunde“ lauamänguturniir. Algklassides võiks kevadel käia süstemaatiliselt kooli lähedal oleval mänguväljakul, et õpilastel tekiks õues liikumise harjumus. Toimub uue koolimaja tsoonidesse jagamine ja vajaliku inventari kaardistamine.